Ik heb u een geopende deur gegeven die niemand kan sluiten,

want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend. Openbaringen 3:8.

Dit is ons startpunt geweest en altijd gebleven. Bij de christengemeente de Geopende Deur is, daarom is er plaats voor iedereen. Niet omdat iedereen dat zegt, maar omdat dit ons principe en roeping is. Plaats voor iedereen. Geen taboes. Geen blad voor de mond. Maar open armen en een gedegen duidelijk liefdevol en radicaal Woord. De diensten zijn geen eenrichtingsverkeer. Je mag tijdens de preek gewoon kritiek geven of je vragen stellen. De Heere Jezus was open en gaf deze ruimte, dan kan en mag dat bij ons ook. Na afloop is er altijd een open bespreking.

Kom zoals je bent in vrijheid!

4 startpunten van gemeente-zijn


Wij geloven in één algemene christelijke kerk. Daarom gaan wij uit van deze 4 startpunten.
Zoals Paulus zei: Wij zijn wel één lichaam, maar bestaan uit vele leden.

Wegwijs

Of je de Bijbel nu van achter tot voren kent of dat je er nog nooit in hebt gelezen, voor iedereen wacht er een ontdekkingstocht. Je leert de Bijbel op een unieke wijze te benutten. Schrijvers communiceren één kant op, maar deze Schrijver leert je communiceren en schatgraven in de Schrift.

Onderwijs

Preken worden in het algemeen ‘afgestoken’. Hier worden preken gevormd door de vragen die worden gesteld. Begrijpen en toepassen is belangrijker dan alleen goede informatie overdragen. Heel bewust gebeurt dit daarom in in een beperkte groep. Dit onderwijs kent geen muren.

Talenten

In de meeste kerken wordt vooral geconsumeerd. Dat is goed en dat heb je nodig. Echter iedereen heeft gaven gekregen van God. Charles Spurgeon zei: “Jezus neemt geen passagiers aan boord, maar alleen matrozen”. Gemeente ben je niet op zondag, maar juist door de week met, door en voor elkaar.

Gebed

Iedereen heeft een bepaald beeld bij hoe je ‘hoort’ te bidden. Echter de veelheid van gebedsvormen brengt gebed tot leven. Gebed is niet praten tegen God, maar met God communiceren. Leren luisteren en zien in gebed en meditatie, zal je geestelijk gegarandeerd tot bloei brengen en je verrijken.

4 punten van geloofsleven

Wij geloven dat er 4 punten zijn die de basis vormen van het geloofsleven.
Natuurlijk zijn er veel meer te noemen, maar deze 4 willen we niet onderbelicht laten.

Door eenheid is de kerk ontstaan. Helaas zijn we dit kwijtgeraakt. Daarom zijn wij alleen een christengemeente en willen ons niet onder een vlag van een denominatie plaatsen, dan onder de vlag de Vredesvorst Christus. Als wij vrede in ons hart willen ervaren is er geen ruimte voor zij & wij

Er is alleen vrijheid als we het verleden achter ons laten en onze blik richten op de toekomst. Je kan niet gebonden zijn aan je verleden, verdriet, boosheid of innerlijke onrust. Wij willen je de wapenen voor de vrijheid aanrijken en je leren deze op te nemen om je vrijheid in Jezus te vinden

Recht ontstaat niet door je mond te houden of op je handen te gaan zitten. Leer op te staan voor het recht. Hoewel op aarde het recht echt niet altijd zal zegenvieren, begint het met het nastreven van het recht. En wij mogen een wereld verder kijken waar hét Recht zal heersen in vrijheid en eenheid.

Verootmoediging is geen oud of vies woord. Het ontneemt je geen vreugd of leven, maar helpt het heden te leven. Laten we eerlijk zijn dat er in het verleden en heden veel fout is gegaan in je leven, in de kerk, in de politiek, ons land en in de wereld. Erkenning brengt vergeving en herstel.

Als je wilt weten waar wij voor staan en geloven

Wat geloven wij?

Wij geloven dat God zich bekendmaakt als Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij geloven dat de Vader het gehele universum heeft gemaakt. Wij geloven niet in perfecte mensen, wat onze relatie met de Vader heeft verstoort. Wij geloven dat de Zoon, Jezus de Messias, de relatie met de Vader heeft hersteld en dat je een persoonlijke keus moet hebben gemaakt om in de oplossing te delen. Wij geloven dat de Heilige Geest aan iedere gelovige is gegeven waardoor je de persoonlijke keus kunt maken en Hij je bijzondere gaven heeft gegeven. Wij geloven niet in kerkmuurtjes, of het instituut, maar alleen in een wereldwijde gemeenschap van gelovigen. Wij vormen wereldwijd één gezin, waarin wij gelijk aan elkaar zijn, met Jezus als onze oudste Broer en de Vader als hoofd van het gezin. Wij geloven dat Jezus terugkomt om de gehele schepping, zowel de levende als reeds gestorvenen in vrede en volmaaktheid zal herstellen, indien  je een persoonlijke keuze hebt gemaakt. Wij geloven dat God een persoonlijk God is en daarom met ieder een unieke weg gaat. Wij geloven dat God iedereen gelijke kansen bied en iedereen kan veranderen tot een nieuw mens.

Vrijheid is geen losgeslagen zooitje

Wat zijn onze kaders?

In elk gezin is het nodig dat er regels zijn. De recente geschiedenis heeft een periode gekend waarin opvoeding zonder regels werd gepromoot. Hoe mooi dit ook klonk, het zorgde voor compleet ontspoorde gezinnen en kinderen die op volwassen leeftijd bleven worstelen met authoriteitsproblemen en psychische problemen. Echter te veel regels veroorzaken onduidelijkheden en conflicten. Hoe meer regels er zijn in een gezin, hoe meer kinderen fout kunnen doen en hoe meer kinderen ook de fout in zullen gaan. Ons brein heeft geen ongelimiteerde opslag voor regels. Elke overtreding brengt als het goed is ook correctie met zich mee. Het gevolg is dat kinderen immuun worden voor straf of kinderen ontwikkelen juist faalangst. Andere kinderen lijken er juist wel bij te varen en zich er comfortabel bij te voelen. Echter als deze kinderen volwassen beginnen te worden ontstaat er vaak een dramatisch groot probleem: Deze ‘volwassenen’ hebben niet meer geleerd om zelf na te denken. Met als gevolg dat ze star worden in denken, gebrek aan empathie ontwikkelen en uiteindelijk zichzelf en anderen beschadigen

Iedereen kan meedoen…

Welkom in ons huis!


Je kunt op twee manieren deelnemen aan bijeenkomsten. In de eerste plaats ben je van harte welkom in onze Open Huiskamer-bijeenkomsten op zondagmiddag en door de weekse studiemomenten of gebedsbijeenkomsten. Wij geven nadrukkelijk de voorkeur aan de fysieke ontmoeting. Daarin ligt vele malen meer kracht dan op afstand. Daarom een extra welkom in de Open Huiskamer-bijeenkomsten.

Op dit moment kan je elke zondagmiddag om 13:30 en starten om 14:00 bij onze Open Huiskamerdienst aansluiten in onze woning (De iep 61) Nieuwerkerk aan den IJssel. De woning is rolstoel toegankelijk en kindvriendelijk. 

Via video live verbinding

Echter dit is door afstand of gezondheid niet voor iedereen haalbaar en daarom bieden wij een permanente online mogelijkheid. Je bent ook hartelijk welkom in onze Online Huiskamer, voor online diensten, onderwijs- en gebedsgelegenheden, als ook voor gebedsbijeenkomsten. Je kunt deelnemen met ieder willekeurige laptop, computer, laptop, telefoon, telefoon en smart TV, Chromecast en Apple TV.

Hoe werkt het?

  1. Klik op STARTEN
  2. Ga naar de dienst die je wilt bijwonen en klik op Deelnemen
  3. Er wordt om een wachtwoord gevraagd. Dit is 777

Je kan zonder een account aan te maken deelnemen. Wil je echter volledig interactief kunnen deelnemen, moet je wel een account aanmaken. Het werkt het beste met de app,  maar is niet vereist.

Voed de hongerigen en deel het brood met elkaar.

Geopende Deur Blog

Laatste berichten


Hier ziet een laatst geplaatste berichten op onze website. U kunt uiteraard veel meer bekijken en lezen door bovenin het menu te klikken op de door u gewenste categorie aan berichten.

Chat openen
1
Kunnen we je helpen?
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen? Je kunt makkelijk via Whats App met ons communiceren, op bijna elk moment van de dag. Het maakt niet uit waarover.