Bidstond

Gebed is de motor van de gemeente. Dat is onze overtuiging en ervaring.

Elke zondag komen we een uur voor de dienst bij elkaar voor een bidstond.

Elke dinsdagavond  bidstond in Ureterp, Weibuorren 104, aanvang 19:30 uur.

Elke zaterdagavond bidstond in Surhuisterveen, De Kim 3, aanvang 19.45 uur.