Huiskringen

In verschillende woonplaatsen en op verschillende avonden hebben we huiskringen, die elke veertien dagen bij elkaar komen.

Bijvoorbeeld in Drachten, Tijnje, Surhuisterveen, Bakkeveen, Wijnjewoude.

* een huiskring aan de Schwartzenberghlaan 33 te Drachten. Om de week. aanvang 19.30 uur.

*Woensdag ochtend 06.09.2017  huiskring  aan de Uitgang 40 te Drachten. Om de week,  aanvang 10.00 uur.

*Aan de weibourren 104  start er in Ureterp een huissamenkomst. om de week, aanvang 19.30 uur.

* Er start een huiskring  aan de HBS straat 17 te Drachten .  Om de week, aanvang 19.30 uur.

*de huiskring aan de Merkebourren 5 in wijnjewoude van start.Om de week  Aanvang 19.30 uur,.

*Op de maandagmiddag 13.30 uur huisgemeente. Adres, de Ropta 96 in Drachten.

*Dinsdagmorgen 10.00 uur  huisgemeente. Adres, de Spiteal 24 in Drachten.

*Donderdagmorgen 9.45 uur huisgemeente. Adres, de Geawei 37 in Augustinusga.