God kijkt naar het hart

1 Sam 16 : 6,7

Mens kijkt: Oppervlakkig, het zichtbare, het hoorbare………………

Ik zie…… dus ik VIND dat en dat…………………!!!

God wil ons bevrijden van gebondenheden.

Hoe doet God dat??? Uitbundig te lachen, huilen, juichen, dansen van vreugde of door te schudden… op Zijn manier.

Iemand kan er heel vroom uitzien, net in het pak, strak eruit zien, maar toch heel demonisch gebonden zijn, vol bitterheid zitten, gif, veroordeling, laserpraat, roddel….. enz …

Vers 6 : Dacht hij, om hoe hij eruit zag. Amplified bible

Als wij leren te kijken zoals God kijkt zien wij door manifestaties van Gods Geest hele andere dingen gebeuren.

Vb: liefde vervuld, waarheid vervuld, vrijheid in Jezus Christus. Overtuiging van zonde…..

We mogen leren dieper te kijken dan het uiterlijke vertoon.!!!

Wordt niet MISLEID door je eigen beoordeling.

Vers 6: Samuël had een eigen oordeel…. Over Eliab, over wat hij zag.

Jes. 55 : 8, 9 We mogen Zijn gedachten en wegen leren kennen.

Schriftgeleerden mentaliteit. Gevaar hiervan is

Zij kenden Jezus Christus niet.

Zij herkenden Hem niet.

Zij verweten Hem van de duivel te zijn.

Zij toetsten verkeerd.

Zij werden vijanden van God.

De Schriftgeleerden kwamen in aanvaring met de Heer Jezus. Ze oordeelden dat Jezus lasterde toen hij van iemand zei dat diens zonden werden vergeven (Marc. 2:5). Zij en de farizeeën stoorden zich eraan dat Jezus at en dronk met tollenaars en zondaars (Marc. 2:16). De Schriftgeleerden lasterden de Heer en zeiden, dat Hij demonen uitdreef door de overste van demonen, door wie Hij bezeten was (Marc. 3:22). Zij en de farizeeën stoorden zich eraan dat Jezus’ leerlingen, in strijd met de overlevering der ouden, het brood met ongewassen handen aten (Marc. 7:5). De hoge priesters en schrift geleerden namen het Jezus kwalijk dat hij de kinderen in de tempel toeliet te roepen “Hosanna voor de Zoon van David” (Matth. 21:15).

Mt 23:25 Wee u, schrift geleerden en farizeeën, huichelaars, want u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en de schotel, maar van binnen zijn zij vol roof en onmatigheid.
Mt 23:27 Wee u, schrift geleerden en farizeeën, huichelaars, want u lijkt op witgepleisterde graven, die van buiten wel fraai schijnen, maar van binnen vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid zijn.(TELOS)

De Heer heeft van de zijde der Schriftgeleerden geleden (Matth. 16:21; Marc. 8:31; 10:33; Luc. 9:22).

God werkt nooit “gecontroleerd of braaf”

Mensen hebben gecontroleerde kerken, samenkomsten of persoonlijk, gemaakt.

Beeld van de KERK. Ds., Ouderlingen vooraan, diakenen ….

Kenmerken van God:

God wil doorbreken in onze begrenzingen.

God wil doorbreken door onze tradities, controles, God past zich nooit aan, God breekt door onze gewoontes heen.

God doet dingen die shockerend zijn, anders zijn, verbazend zijn, confronterend zijn, onthutsend zijn.

Daniel 8 : 27 blz. 750

1 Sam. 19 : 18 – 24 blz. 251

ez. 4 : 12, 13 blz 693

Hosea 1 : 2 blz 756

Joh. 9 : 1 – 6 In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. [2] Zijn leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’ [3] ‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ was het antwoord van Jezus, ‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. [4] Zolang het dag is, moeten we het werk doen van Hem die mij gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. [5] Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht voor de wereld.’ [6] Na deze woorden spuwde Hij op de grond. Met het speeksel maakte Hij wat modder, hij streek die op de ogen van de blinde [7] en zei tegen hem: ‘Ga naar het badhuis van Siloam en was u daar.’ (Siloam is in onze taal ‘gezondene’.) De man ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien.

Wij mogen God niet langer aan banden leggen

Gebieden afgrenzen waar wij de baas willen zijn

Geen menselijke veiligheid creëren.

God is onbegrensd, Vol van Mogelijkheden, niet mijn dogma’s, controle baas zijn, gewoontes.

Hoe kunnen wij dingen toetsen???

Voorbeeld = stoelendans: relaties, vrijheid, bidden voor elkaar, kennismaking…..

Zijn de vruchten bitter/ genezend???

Wordt Jezus Chr. Verheerlijkt??? 1 Kor. 12 : 3

Luister naar het onderwijs??? 1 Joh. 4 : 1

Kijk naar de levensstijl??? Judas 1 : 18

Wordt er genade gepreekt of religieuze wetten??? Col 2 : 8, 16

Zou alles in de bijbel staan wat God doet ??? Joh. 21 : 25

God wil Zijn licht werpen op Het word en niet hoe wij het hebben geïnterpreteerd

God wil nieuw inzicht geven, door de Heilige Geest die ons in de volle waarheid leidt.

Daar waar de Geest mag zijn wie Hij is, daar is vrijheid.

Je moet nooit gaan toetsen aan je eigen interpretaties van de bijbel.

Goudstof/ vallen/ schudden/ lachen/ dronkenschap/ …

God wil ons een geest van Openbaring/Inzicht/Wijsheid schenken.

Wijsheid ontvang je door diep ontzag voor God te hebben.

Zie spreuken..

Wij kijken door een bepaalde bril, zoals ook de man van God keek, Samuel, maar God wil ons leren “anders” kijken.

God wil ons veranderen.

Hoe??? – Door een diepe overgave aan God.

– Loslaten waar wij menen het te weten

– Hem waarachtig te leren kennen???

– Loslaten van menselijke interpretaties

Joh. 16 : 13, Joh 5 : 39, 40

Diepe overgave aan de Heilige Geest is de enige vruchtbare manier om de bijbel te lezen 1 Joh. 2 : 27

Los van de geest de bijbel te gaan bestuderen krijg je menselijke interpretaties, ga je Jezus Chr. niet leren kennen, kun je Zijn werk niet begrijpen.

Eerst onszelf toetsen:

Veel mensen met kritiek zit vaak vol jaloezie., zijn vaak gebonden

Jac 3 : 15

Vb kritiek op klappen,

Op dansen, ze brengen nooit mensen bij Jezus Chr.

Stop met stenen gooien.!!!

Hoe diep is jouw schreeuw naar God?

Hoe diep is jouw verlangen naar God???

Hoe groot is jouw vrijheid naar God???

Kun jij in vrijheid dansen voor God ??? David

Hoe bang ben je voor de Kracht van God???

Hoeveel wonderen heb je zien gebeuren in je leven???

“En David danstte met alle kracht in het rond” (II Sam. 6:14).

David is een groot voorbeeld voor ons. !!!

Hij eert God en Zijn geboden met lichaam en ziel.

Davids dans geeft uitdrukking aan verootmoediging voor God en de gelijkwaardigheid van alle mensen voor de ogen van God.

Dansen voor het aangezicht van God De schepping danst als het ware voor het aangezicht van God.

De dans is de meest volledige expressie van dank aan de Schepper. Alle delen van de mens doen mee in een werveling van vreugde, waaraan de hele schepping deelneemt.

Dansen voor God betekent volkomen overgave.

Het is de vervulling van een gebod zich te verblijden over Gods schepping en Zijn Woord

In de dans laten wij alle eigendunk varen.

Wij laten zien, dat God dienen geen last is, maar opwelt uit liefde en de goedheid van ons hart.

In de dans sluiten wij ons aan bij de gehele schepping, die voortdurend in beweging is en als het ware danst ter ere van de Allerhoogste.

Psalm 98

Psalm 148 : 3 Looft Hem, zon en maan, looft Hem, alle gij lichtende sterren (Ps. 148:3)

Michal, die opgroeide in het huis van haar vader, doet net als Saul, eigen menselijke eer prevaleren boven die van de Allerhoogste en zij verwerpt daarom het gedrag van haar echtgenoot David.

2 Sam. 6 : 21, 22