2 Kronieken 34 – Josia vind het wetboek en Hulda de Profetes


Leestijd: 2 minuten

Het Boek gevonden

18. De schrijver Safan maakte het volgende aan de koning bekend: De priester Hilkia heeft mij een boek gegeven. En Safan las eruit voor in de tegenwoordigheid van de koning. 19. Het gebeurde nu, toen de koning de wetswoorden hoorde, dat hij zijn kleren scheurde. 20. Toen gaf de koning de volgende opdracht…: 21. Ga de HEERE raadplegen, voor mij en voor wie overgebleven zijn in Israël en in Juda, over de woorden van dit boek die gevonden is. Want de grimmigheid van de HEERE die over ons is uitgegoten, is groot, omdat onze vaderen het woord van de HEERE niet nauwlettend in acht genomen hebben, overeenkomstig alles wat in dit boek geschreven is.

Naar de Hulda de Profetes

22. Toen ging Hilkia met hen die de koning gestuurd had, naar de profetes Hulda, de vrouw van Sallum, de beheerder van de priesterkleding – zij woonde in Jeruzalem, in het nieuwe gedeelte – en zij spraken met haar overeenkomstig die opdracht.

Het oordeel over Israel

23-25. Hulda zei tegen hen: Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Zeg tegen de man die u naar Mij toe gestuurd heeft: Zo zegt de HEERE: Zie, Ik ga onheil over deze plaats brengen en over de inwoners ervan, namelijk al de vervloekingen die in de boekrol beschreven zijn die men in de tegenwoordigheid van de koning van Juda gelezen heeft, … daarom zal Mijn grimmigheid uitgegoten worden over deze plaats en niet uitgeblust worden.

Genade voor Josia

26-27. Maar tegen de koning van Juda, die u gestuurd heeft om de HEERE te raadplegen, tegen hem moet u dit zeggen: Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Wat betreft de woorden die u gehoord hebt, omdat uw hart week geworden is en u zich voor het aangezicht van God vernederd hebt, toen u Zijn woorden hoorde tegen deze plaats en de inwoners ervan, en u zich voor Mijn aangezicht vernederd hebt, u uw kleren gescheurd hebt en voor Mijn aangezicht gehuild hebt, daarom heb Ík u ook verhoord, spreekt de HEERE.

28. Zie, Ik ga u met uw vaderen verenigen en u zult met vrede in uw graf bijgezet worden. Uw ogen zullen al het onheil dat Ik over deze plaats en over de inwoners ervan ga brengen, niet zien. 

Josia sluit een verbond met God en zet de reformatie voort

Daarop brachten zij de koning verslag uit. 29. Toen stuurde de koning boden, en verzamelde al de oudsten van Juda en Jeruzalem.30. De koning ging naar het huis van de HEERE, en heel het volk, van de grootste tot de kleinste. En hij las ten aanhoren van hen al de woorden van het boek van het verbond dat in het huis van de HEERE gevonden was.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Chat openen
1
Kunnen we je helpen?
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen? Je kunt makkelijk via Whats App met ons communiceren, op bijna elk moment van de dag. Het maakt niet uit waarover.