Advent: Verwachten…


Leestijd: 5 minuten

Het is al weer zo ver: Advent, kerst komt er aan! Advent betekend letterlijk verwachten. En het allereerste verhaal in aanloop naar Kerst gaat over verwachten. Ja, het gaat over een oud echtpaar dat in verwachting is, maar ze verwachten meer: De vertroosting. Precies hoe ze hun kindje straks ook zullen gaan noemen: Johannes.

Helaas zal ik de eerste Advent-zondag nog niet voorgaan. Maar toch wil en kan ik deze Advent-zondag niet geruisloos voorbij laten gaan. Daarom wil ik jullie aandacht vragen voor 2 teksten uit het Kerstevangelie, beide afkomstig uit het Evangelie bij uitstek als het om Kerst en Advent gaat: Lukas.

De eerste tekst vind je in Lukas 1:6

Zij (de priester Zacharia en zijn vrouw Elisabeth) waren beide rechtvaardig voor God en wandelde onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere.

Ook het tweede vers vind je in dit verhalende boek en wel in Lukas 2:25

En die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israel en de Heilige Geest was op hem.

Advent: Verwacht de vertroosting

Net als nu is Israel in oorlog. Echter werden ze toen gedomineerd door de absolute wereldmacht Rome. De priester Zacharia leefde is de meest gehate en rebelse provincie van het Romeinse Rijk: Judea. Veel mensen hadden destijds verwachting voor de komst van de Messias. Even als vandaag ook in Israel de verwachting van de komst van de Messias enorm opleeft, was dat toen ook het geval. Vele verwachtte een Verlosser die hen van de onderdrukkers zouden bevrijden. Uiteraard wel met een religieus tintje, maar met nadruk op aardse vrijheid. Met die verwachting is niks mis, want dat is wat God ook beloofd als zegen. Zij verwachte een Juda de Makabeeer 2.0.

Een andere verwachting

Maar de boodschap van de Messias werd niet aangekondigd als aardse verlossing. De aankondiging in het 1e Verbond ging uit van een andere aankondiging Jesaja 40:1-2:

Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is.

Rechtvaardig voor God

Vorig jaar heb ik ook gesproken over Lukas 1:6, hoe jaloersmakend (in de goede zin van het woord) de levenshouding van Zacharia en Elisabeth was. Dus dat ga ik niet dunnetjes over doen. Zij wiste niet dat de Heere Jezus de Verlosser of Messias zou zijn. Hun verwachting was naar wat zij wisten: Wij zullen worden vertroost! Wanneer heb je troost nodig? Als je verdriet heb of als de situatie schijnbaar uitzichtloos is. Zij hadden verdriet over eigen zonden en die van hun volk. Rechtvaardig betekend niet foutloos, maar oprecht streven naar gehoorzaamheid aan God. Daarin is de zegen. Daarin faalde zij ongetwijfeld ook bij regelmaat. Daarvoor hadden zij de Verlosser nodig. Is dit wat jij ook nodig heb?

Ik kan het niet alleen

Nu lezen we zowel van Zacharia en Elisabeth als van Simeon dat ze rechtvaardig waren. Toch keken ze uit naar een spirituele Verlosser. Blijkbaar zagen zij in dat ondanks dat ze godvrezend en rechtvaardig waren, ja zelfs onberispelijk (dat kan niemand van mij zeggen) waren, ze het niet alleen af konden. De Thora was duidelijk: Wie Gods geboden hield was gered. Blijkbaar is de menselijke perfectie geen goddelijke perfectie. Daarom zegt de Schrift: Wij struikelen alle in veel opzichten. Jakobus 3:2 Dat was geen nieuwe boodschap van christenen met het 2e Verbond. Nee, de Thora die hen lief was leerde hun dat als in de Psalmen. Zie bijvoorbeeld Psalm 14:3 en Psalm 53:4

Advent: Leven in verwachting

Even als Zacharia, Elisabeth en Simeon mogen wij in Advent-tijd verwachten de vertroosting van Israel. Wij weten dat Jezus is gekomen om ons te verlossen van alle zonden. Hij is gekomen om het Licht der Wereld te zijn. In het duister van de nacht, werd Hij het stralende licht, van de opgaande zon. In het bekende kerstlied zingen van de Zonne der Gerechtigheid. Dat is wat Jezus is, de Zon van Gerechtigheid. Of jij nu een bijna perfect leven leidt, zoals deze mensen of dat het een puinhoop is: Er is hoop! De Zon is reeds opgegaan. Onze verwachting mag verder gaan, want de Zon nadert zijn hoogte punt. Misschien denk je: Zo geweldig is het nu niet. Misschien was het destijds zelfs wel beter dan de chaos waar wij in leven. Maar net als in deze vroege winterdagen kan het de hele ochtend regenen. De zon is echter wel opgegaan en opeens midden op de dag wordt de hemel helder blauw en vult het zonlicht de huiskamer. De zon is boven de regen langs naar zijn hoogtepunt gegaan. Zo nadert Jezus’ zon ook nu bijna Zijn hoogtepunt. Laten we in deze dagen uitkijken naar Zijn 2e komst en dan om de eeuwige vrede te laten aanvangen!

De vertroosting van Israel

Ja, Jezus mag jouw en mijn troost zijn, als je Hem daadwerkelijk verwacht. Maar op dit moment pakken duistere wolken samen boven Israel. Langzaamaan begint de wereld zich tegen hen te keren in deze oorlog. Maar de dag nadert dat Jezus komt en Zijn voeten op de Olijfberg zal zetten. Zacharia 14:4 Dan zal Hij komen en opnieuw Jeruzalem binnentreden en zullen zij Hem begroeten als de Verlosser van Israel. Op het moment dat ze dat zullen uitroepen en beseffen en Hij de tempel zal betreden, zal heel Israel zalig worden, zoals voorzegt. Rom 11:29, Zach 13:8-9 Meer dan ooit kijkt Israel hier naar uit. De verwachting groeit. In Israel ontwaakt Advent. Dat is ook onze hoop. Want de wereld zal eerdaags in een ongekende chaos veranderen. Maar vergeet dan niet dat Israel is: De hoop voor de volken.

Advent is: Jezus DE HOOP van de volken

Want de hoop zal uit Jeruzalem komen. Want er komt een 4e rechtvaardige voor in het Kerstevangelie: Anna de profetes. Jezus werd niet in Jeruzalem geboren en toch was er schijnbaar een groep Joden die de Thora lief hadden en wisten hoe de vork in de steel stak. Want waar kan je alleen op hopen? Op iets dat te verwachten is. En iets dat te verwachten is, is je verteld. Zoals je in verwachting bent, omdat je weet dat een vrouw zwanger is. Zo is de wereld ook zwanger en de dag van de bevalling nadert. Lees het maar in Lukas 2:38:

En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere, en zij sprak over Hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachtten.

Dat is Advent vol van hoop! Uitzien naar wat wij verwachten: Jezus, hoop van de volken! Dat is op weg naar een zalig kerstfeest!

Nu daagt het in het oosten – Nederland Zingt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Chat openen
1
Kunnen we je helpen?
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen? Je kunt makkelijk via Whats App met ons communiceren, op bijna elk moment van de dag. Het maakt niet uit waarover.