De nieuwe wereldreligie – Ba‘al


Leestijd: 16 minuten

Wie denkt dat christendom de grootste wereldreligie is heeft het mis. Evenmin is dit de Islam, ook al groeit deze als kool. Het is een oer-religie die van de oudste dagen over heel de aarde is verspreid, tot heden. Hij kent vele namen, heeft verschillende gezichten, bevind zich in grote en kleine religies en stroming. Ja, wordt (onbewust) vollop gepromoot en bevind zich vermoedelijk ook in jouw huis en/of hart. Een religie die groots wordt gepromoot in pers en politiek en spectaculaire aftrap kreeg in The Commanwealth Games 2022. 2023 is het jaar van Ba’al. 

Vroom, Schijnheilig of Eigenzinnig?

Voorafgaande aan de dienst hebben we de openingceremonie van van The Commonwealth Games 2022 gezien. Zie je alleen een fantasierijke show? Wat je ziet een 10 meter hoge ijzerenstier, met roodoplichtende ogen en rook uit zijn neusgaten. Achter die stier staan ‘heksen’ die hun respect tonen aan het beest, terwijl ervoor priesteressen het beest aanbidden en offergave aanbieden voor zijn vriendschap. De iconische metalband Black Sabbath zanger zingt: “Wil jij mij helpen om mijn brein te bezetten? Jij zult lachen en ik zal huilen. Die liefde is onwerkelijkheid. Geniet van het leven, ik wilde dat ik dat kon, maar het is te laat…” Op de achtergrond staat een podium in de vorm van de Toren van Babel en in het midden ontbrand de vurige oven, met de oproep te verenigen in het licht (van het beest). Dit onder de leiding van de huidige koning van Groot Britannie en het hoofd van de Anglikaanse Kerk.

{youtube}https://youtu.be/53PhzNHSOmU{/youtube}  

{gallery preview_width=960 preview_height=540 preview_crop=1 lightbox=”boxplus/light” lightbox_autofit=1}Baal_de_nieuwe_wereldreligie_van_2023/Commonwealth_Games{/gallery}

Disclaimer

De onderstaande tekst is de preekschets van de gehouden dienst. Deze zal enigszins afwijken van het gesproken woord, daar het niet wordt voorgelezen. De opname heeft halverwege een korte onderbreking, doordat het computersysteem dat uitzond crashte en we moesten overschakelen op andere deveices. Hierdoor hebben wij de uitzending via Twitter Spaces moeten onderbreken. Uitzending mogen vrij worden verspreid, onder bronvermelding. De video kunt u gedurende enkele maanden terugkijken of luisteren. Daarna worden deze overschreven. De naam Ba’al wordt in het Nederlands meestal gespeld als Baäl, maar legt de klemtoon verkeerd. Daarom gebruiken we hier het op de fonetische spelling van het Hebreeuws. 

Zingen: 359 De hemel juicht

{youtube}https://youtu.be/PAWTA9JF_i4{/youtube} 

Schriftlezing

{tip id=”569″}1 Koningen 18:21-39{/tip} >>>

Inleiding

Hoewel het verhaal van vandaag ook over een rebelse koning en een getergde profeet gaat, gaat het vandaag over een hele andere profeet dan vorige week zondag. We ruilen Samuel in voor de grootste profeet van het 1e Verbond: Elia. Toch zijn deze verhalen zo aan elkaar gelinkt. Ook hier gaat het over Israel dat zijn eigen sausje over de godsdienst giet. Ook hier is het een tijd die wordt aangeduid als ‚een ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen‘. Aan de ene kant wil iedereen zelf kunnen bepalen wat hij als zijn ding verkiest, maar aan de andere kant willen ze niet voor morele keuzes verantwoordelijk zijn en de maatschappelijke trend volgen. Fundamenteel verschillen zij niets van ons. Gods oordeel heeft Israel 3 jaar lang getroffen. Hoewel Achab een fantastische militaire held en politiek succesvol leider was, liep hij over van goddeloosheid en ging hij aan de leiband van de Libanese prinses en priesteres Isebel of Jezebel. De vrouw die aan het einde van de Bijbel de grote hoer wordt genoemd. Na 3 jaar honger, wend God het oordeel over Israel af om een adempauze te gunnen om tot andere gedachten te komen. De vorige keer hebben we gezien dat geestelijke- en maatschappelijke vernieuwing, na Gods aansporing, begint bij individueel de keuze van gehoorzaamheid te maken. Verandering kent een omgekeerde wereld. Kijk maar: De individualisering draait om ‚ik‘, maar wat men niet beseft is dat ze als slaven voor de zweep van de trend uitgedreven worden. Het is tegennatuurlijk om voor jezelf te leven. De mens is een sociaal wezen wat alleen kan overleven door samenwerking. Als individu ben je niks. Terwijl de individualistische maatschappij maar al te graag gelooft dat zij doen wat alleen ‚mij‘ goed is. Het enige wij-gevoel ontstaat waar men dezelfde mening heeft en er zelf niet slechter van wordt. Daar tegenover staat God die de wereld en de mensen schiep. Hij maakte de mens als afhankelijk wezen van elkaar en afhankelijk van God. In die afhankelijkheid is er juist eenheid. Deze eenheid wordt maar door één ding verstoort: Wanneer de mens zelf gaat onderscheiden wat goed en kwaad is. De oude slang heeft de mens gegeven wat hij hen voorhield, dat ze net als God het goed en het kwaad zouden kennen. Wat hij er niet bij meldde was dat dit functioneert als bij een ouder-kindrelatie. Een kind van twee weet dat je een mes nodig hebt om brood te smeren en te snijden. Hij kent het. Maar kijk niet gek op als 2 minuten later een snee brood met pindakaas aan de muur hangt en er maar 1 hap in zijn mond is gekomen. Het kind zegt: Ik kan het best zelf. Het kind ‚kent‘ het, maar hij ‚beheerst‘ het niet. Zo kent de mens het goed en kwaad, maar beheerst het niet. Even als het kind is het een naïeve arrogantie om te menen dat je in controle bent. Het kind raakt in verwarring en roept: ‚Moet mama doen!‘ Maar als mama het bord pakt roept het kind: ‚Nee, moet papa doen!‘ Het kind ziet niet wat het beste is, hij ziet alleen dat beide opties zijn eigen voordelen heeft. En op dit punt is Israel aangeland: Ze moeten NU een keuze maken.

{gallery preview_width=960 preview_height=540 preview_crop=1 lightbox=”boxplus/light” lightbox_autofit=1}Baal_de_nieuwe_wereldreligie_van_2023/Naam{/gallery}

Wie is Ba‘al?

Daar op de berg Karmel is het volk bij elkaar gekomen. Elia is er klaar mee. Israel moet gaan kiezen wat ze willen: God of Ba’al. Wie was Ba‘al? Over een groot deel van het Midden-Oosten kende men de oppergod El, de naam die men ook aan de God van Israel gaf. Deze had een zoon – samen met vrouw Asjera – die Ba‘al heette. Ook wel bekend als Bel in Perzië of Ba’l in Arabië. Jezebels – de vrouw van Achab – naam betekend dan ook: Waar is de prins van Ba’al? (Ik vermoed zo dat ze die prins wel heeft gevonden in Achab). Weten jullie ook wie de 4 prinsen van de duisternis zijn? Lucifer, Satan, Beli-El en Leviathan. Niet vreemd dat zij uitgroeide tot het symbool van het kwaad. Jullie kennen allemaal wel Hannibal met zijn 70 olifanten. Zijn naam betekend ‚de glorie van Ba’l‘ of ‚Bij de genade van Ba‘al‘. De naam Ba‘al betekend niet meer dan ‚meneer‘. Het is een voor- of achtervoegsel. Zo heb je in de Bijbel Ba‘al-Zebub of Beëlzebul: De naam die letterlijk is ‚Meneer de vlieg‘, waarmee satan zichzelf presenteert als de opperdemon. De Egyptenaren kende hem onder de naam Seth. Maar waarom ging Israel zo massaal achter Ba‘al aan? Hij was de heer van de regen. Israel had te kampen met extreme droogte, net als de rest van het Midden-Oosten. Door het oordeel profiteerde niet langer van het unieke klimaat van Israel, maar moesten leven met dezelfde verzengende hitte. En nu was er regen nodig. De mensen stierven, de beesten lagen dood in de stallen en gewassen groeide niet meer. Nu komt Elia met een challenge: Gaat de Heer van de Regen voor verandering zorgen of die JHWH, die enge God die over regen, zee, land en bergen heerste? Ja, men vond het een eng idee: Een God die van alle markten thuis was. De challange: 850 man tegen 1 man. 450 profeten of priesters van Ba‘al en 400 van Asjera, tegen 1 profeet van JHWH. God is een na-ijverig God. Een woord wat we niet zo vaak meer gebruiken, wat zoveel betekend als: Een gerechtvaardigde jaloezie die niet toestaat je plaats te delen met een zwakkere. Heb je JHWH achter je, dan had je de God van alle elementen achter je. Maar wie zegt de Heere voor 95%, mijzelf voor 3% en 2% een ander, heeft God tegen zich. Daarom moet Israel tot een radicale keuze komen. 

Een depressieve Elia

Maar voor we ons daar op focussen, wil ik dat we eerst even kijken hoe Elia er bij staat. Zijn naam is al bijzonder: El de algemene naam voor God en JH de eerste klank van JHWH. Wij spreken Elia’s naam dus verkeerd uit, want het is El-Jah: De HEERE is God! Hoewel Elia het toppunt van zijn geloof bereikt vandaag, sluimert een zware depressie. Hij zegt tegen het volk: Jullie zijn met 850 profeten en ik ben nog de enige die JHWH volgt! Dat is een depressieve leugen. Hij wist drommels goed dat er 100 profetenleerlingen in 2 grotten waren verborgen door Achabs hofmeester, de landsadvocaat topmanager van de koning: Obadja. Ook zijn naam kan je in tweeën knippen: Obad, dat is dienaar en JH: De dienaar van de HEERE. Als je in geloofsstrijd beland, kan je nog vol geloof zijn en belaagd worden met het gevoel dat je er helemaal alleen voor sta. Die gedachte richt je te gronden. Dat hebben we woensdagavond gezien tijdens de bidstond. 

{gallery preview_width=960 preview_height=540 preview_crop=1 lightbox=”boxplus/light” lightbox_autofit=1}Baal_de_nieuwe_wereldreligie_van_2023/Games{/gallery}

Kenmerken van de moderne Ba‘al-verering

Bij het dienen van Ba‘al stonden 2 punten centraal, door alle eeuwen heen:

  1. A. Je moet doen waar jij je lekker bij voelt. (Er is geen pertinent goed of kwaad)
  2. B. Seksuele vrijheid. De LHBTQ-revolutie is de laatste stap.

Formeel is 2023 het jaar waarin de Ba‘al-verering opnieuw is ingevoerd als religie. Ba‘al is het meest voorkomende karakter in games. Van gruwelijke demonische wezens, schattige anime-girls tot peuterspeelgoed. Van computergames tot bord- en kaartspellen. Opmerkelijk is hoe het de onschuldige wereld van Minecraft en Mickey Mouse is binnengebracht. Als je het hebt over religie met de paplepel ingeven, dan is het in de Ba’al-verering. Eerst dacht ik: Het is geen beeld meer waar men zich voor neerbuigt, maar de religie is geen lokale traditie meer, maar een religie die wereldwijd wordt uitgerold via de overheden en ngo‘s. In 2017 heeft de Koptische Kerk het levenskruis of de Ankh erkent als christelijk teken. Het teken dat Seth draagt. De kerk heeft teken van Ba’al binnengehaald. Natuurlijk wordt het gezien als een nationaal cultureel symbool en het heeft overeenkomsten met het kruis. Het is prachtig dat het een eeuwigdurend symbool is. Maar God zij dank is het kruis van Christus niet eeuwig. Als deze wereld is overwonnen, zal Christus voor eeuwig regeren en zal eeuwig leven realiteit zijn en Christus zelf zal het middelpunt zijn. Maar alle mooie kanten van de Ankh terzijde, blijft het een gruwel een satansteken in Gods huis plaats te geven. Of dit al reeds in het vroege christendom gebeurde of niet, het blijft godslasterlijk. De Grieken en Romeinen zette de lijn door in de titaan Kronos die zijn kinderen verslond en in de oppergod Zeus, die zijn oom of vader Kronos vermoorde. Het verhaal van Ba‘al gaat over in de Germaanse mythologie als Wodan, in de Noorse als Odin en in de Keltische als Esus. Diverse elementen zijn overgedragen in het uiterlijk en karakter van Loki. De nieuwe koning van Groot Brittannië, het hoofd van de Engelse kerk, opende vorige jaar de Commonwealth Games met de aanbiddingsceremonie van Ba’al, onder de oproep van Black Sabbath om ons in zijn licht te verenigen. Terwijl de vlammen loeide in het podiumoven in de vorm van de toren van Babel. Geen complottheorie. Bij elke grote nieuwsbron en videoplatform kan je het terugzien. Het beest uit de afgrond is geopenbaard uit Openbaringen 13, is de moderne Ba‘al. Alle koninkrijken van de aarde zullen hun macht aan het beest en zijn profeet geven. De wereld wordt versnippert tot machteloze individuen, volkeren worden vermengd om de eenheid van de aarde weg te nemen. Met het individualisme moet seksueel alle geurtjes en smaakjes mogelijk zijn. De Ba‘al-dienst was een vrije religie, waar ieder mocht kiezen voor een vorm en beeltenis waar hij zich prettig bij voelde. De macht wordt steeds meer en meer overgedragen aan ondemocratische machten. Crisis op crisis wordt gegenereerd om afhankelijkheid te creëren. Het beest en zijn profeet hebben zich met naam en toenaam geopenbaard. Voedsel, water, klimaat, vrede, medische zorg, militaire macht, kennis, informatie en geld wordt gefaseerd vrijwillig overgedragen. Games geven het in hardcore-vorm weer. Filmindustrie expliceert in beelden. Muziek draait om deze thema‘s. Restaurants en cafes hebben het op de menukaart. De VN verhoogt het tot mensenrechten en gezondheidszorg. WEF stuurt politiek en economie aan. De winkels bevoorraden zicht met legio aan producten. Speelgoed, kinder- en prenten- en stripboeken worden doordrenkt. Heel de wereld buigt zich neer voor Ba‘al.

Elia legt Israel de keuze voor: Kies wie u dienen wilt: JHWH of Ba‘al. !{tip id=”570″}Als de HEERE God is, volg Hem, maar als het de Ba‘al is, volg hem!{/tip} Elia draait zijn eigen naam om: Van El-Jah naar Jah-El. En die naam herken je misschien wel uit de Bijbel: De vrouw die generaal Sisera doodde door een tentharing door zijn slaap te timmeren. Maar nu de focus op de keuze: Naast de Ba‘al werd Asjera daar vertegenwoordigd en de kalverendienst was springlevend. Daarnaast werden vele andere goden gediend, waaronder de gewijde palen, de Astarte en Astaroth. Toch vraagt God niet uit al deze goden te kiezen, maar uit Hem of Ba‘al. Dat heeft ongetwijfeld te maken dat Ba‘al de weergod was en het hier om de regen gaat. Maar als je even terug ga naar de opsomming van de Ba‘als, moet je wel concluderen dat het hier om satanisme gaat. Over heel de wereld verspreid wordt Ba‘al in vele vormen aanbeden. Ook in de moderne hekserij, de Wicca, wordt hij aanbeden in de Godin. Ook onder de Berbers wordt hij aanbeden in andere hoedanigheid. In het Hindoeïsme ken je hem ook in vrouwelijke vorm als Shiva. Het Boeddhisme noemt hem Vajrapani. Er is geen god die naast JHWH, de Heere God, meer wordt aanbeden dan Ba‘al. Zou je er een opsomming van maken, dan is de Ba‘al-verering op dit moment de grootste godsdienst op aarde. Daarom vraagt God deze cruciale keuze te maken. Wie niet voor God kiest, heeft voor Ba‘al gekozen. Wie naast God enige andere invloed toelaat heeft zijn knie voor Ba‘al gebogen. Ook al verkies jij God op de eerste plaats van geloof en sta, maar ook millimeter eigenzinnige godsdienst toe, heb je God onttroond. En leg nu de meetlat eens naast jouw leven en naast jouw geloof. Heb jij dus je knie voor Ba‘al gebogen? Het antwoord is hoogst waarschijnlijk: Ja. Zou het niet rechtvaardig zijn als God een ieder zou verwerpen die ook maar 1x zijn eigen weg heeft verkozen? Maar God is niet alleen rechtvaardig, maar ook genadig. Israel krijgt de gelegenheid om na eeuwen afgoderij, toch weer voor God te kiezen. Zelfs Achab is niet verworpen. Wanneer Achab God om genade vraagt, geeft God hem genade, door het oordeel over zijn leven te verlichten. Dit in tegenstelling tot Jezebel die niet op Gods genade beroep doet en uit het raam wordt geduwd, te morzel valt op de stenen en door de straathonden uit elkaar wordt gescheurd. Achab stierf als een oorlogsheld en als een waardig, zij het een goddeloos, vorst.  Maar vandaag legt God jou dezelfde vraag voor: Kies jij onvoorwaardelijk voor de Heere? Jezus zegt: Je kunt niet de Heere en de mammon dienen. God deelt zijn plaats niet! Geld, bezit, lust en eigenzinnige vrijheid heeft geen plaats met Hem. Het is bij God zuivere koffie. Je kan het zoet maken met je geld of romig met je lusten, maar je hebt de zuivere godsdienst daarmee verlaten. Je kunt een prachtige rode appel hebben en hem daarom aantrekkelijk noemen. Maar hoe ruikt hij? Geeft hij ook een zoete geur af? En al geeft hij dat is hij hard of is hij zacht? Weet je dan of de appel lekker is? Nee, je zult er in moeten bijten om te proeven of de kern niet rot is of beurs. Zo is het ook met je geloof. Het kan er aan de buitenkant prachtig uitzien. Je zet je in voor Gods Koninkrijk en je spreek mooie woorden. Paulus zegt hiervan: {tip id=”571″}2 Korinthe 2:15-16{/tip} Wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan, voor de laatste een doodsgeur tot de dood, maar voor de eerste een levensgeur tot leven. Maar wie is tot deze dingen bekwaam? Welke geur gaat er van jouw leven uit? Onder medegelovigen: Super! Want dat zet aan tot groter geloof en tot meerdere glorie van God. Maar het zal ook frustratie geven voor wie niet wil geloven. Waar komt die wrevel tegen vroomheid vandaan? Men ziet aan de ene kant een contrast met het eigenwillige leven: Het houd de spiegel voor de ziel. Aan de andere kant is het Ba‘al die tandenknarst als hij de vruchten van Gods Geest ziet. En vraag het nu eens aan de persoon in kwestie die het als een doodsreuk ervaart. Grote kans dat je een tirade krijg over hypocrieten. Hij heeft negatieve ervaringen. Waar zijn die ervaringen op gebaseerd? Precies op iemand die er een eigenwillige godsdienst op nahield. Je kan vroom toneel spelen, maar daarmee plaats je jezelf buiten God en drijf vele andere bij God weg. Wees bewust van je gedrag. Zuiver geloof begint bij je daden. Jakobus zegt: {tip id=”572″}Jakobus 1:25, 2:12, 15 & 18{/tip} De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: Wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Spreek zo en handel zo als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid. Wat voor nu heeft het mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan geloof hem zalig maken? Geloof dat geen werken heeft is in zichzelf dood. Maar zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb de werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. Een lichaam zonder ziel is dood. Wacht even, zeg je nu mogelijk, er staat toch: Wij weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. {tip id=”573″}Galaten 2:16a{/tip} Dat klopt en spreekt elkaar niet tegen. Wacht je voor hypocrisie en wacht je voor vruchteloos leven. Geen fruitteler laat een appelboom staan waar 5 appels aan groeien. Deze beslaat nutteloos de grond, als daar geen boom staat die vol van vruchten zijn. Geef God de eer door je leven. 1 rotte appel kan de hele oogst bederven. Wees dus kritisch in je daden. Kies heden geheel en al voor de HEERE. Als je hart niet volkomen met Hem is, buig je nog je knie voor Ba‘al. Beleid: De HEERE is God! 

De waarheid is hard

Elia is niet bepaald iemand die er op uit is om vriendjes te maken. Dat kenmerkt een profeet van God. Hij moet de waarheid spreken. Ook als deze hard is. Een profeet die afwijkt van zijn boodschap, begaat een doodzonde. Er zijn meerdere voorbeelden dat dit letterlijk tot de dood leidt. Wil jij echt een goede vriend zijn voor iemand, dan zal je hard in de waarheid moeten zijn en zacht in de liefde. Maar door de Ba‘al-verering van deze tijd is dat onbespreekbaar. Dit strookt niet met de moderne drogrede: ‚Je moet je er goed bij voelen‘. Ga vooral naar een plaats toe waar je Gods Woord hoort en het je stoort. Vlijende tongen zijn er genoeg. Je google de kerken in bosjes bij elkaar waar je kan horen: „God is liefde. God heeft een plan met je leven. Jij bent uniek, hier moet je niks. Stel je hart open en ontvang wat jou aanspreekt.“ Al die dingen zijn waarheden. Toch is het levens gevaarlijk. Want wat voelt er comfortabeler aan je autostoel of het frame en blik van je auto? Ik raad je sterk af te gaan rijden in een auto zonder frame. Die kan niet rijden. Daar kom je niet mee vooruit. Je sta stil, waar je bent en zal nooit je bestemming bereiken. Je bent dan niet meer dan een kleuter die op de zachte bank gaat zitten, met zijn handjes vooruit en ‚broem, broem‘ roept. Deze predikers hebben volle zalen en schrijven succesvolle boeken. Ik kan er mijn hele huis mee vullen. En als je er bent, heb je dat wow-gevoel! Maar zij doen in hun (goed bedoelde) succesvolle dwaasheid, hetzelfde als Israel. Die zich neerboog voor de goden, terwijl ze zeiden dat ze offerde aan de Heere die hen uit Egypte had bevrijdt. Zij ontkende God echt niet. Maar gaven hun eigen swing er aan. Salomo zegt in {tip id=”574″}Spreuken 13:24{/tip}: Een ieder die zijn zoon lief heeft kastijd hem. (Zie ook {tip id=”575″}Hebreeën 12:6-7{/tip})Oeps, zeg dat tegenwoordig niet al te hard meer. Zeker in die mooie psalm zingen we: Waar liefde woont gebied de Heer‘ Zijn zegen. Daar woont Hij zelf, daar wordt Zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. En er is echt geen ene plaats waar niet enige correctie is. Maar als jij je taak als ouder beperk tot een haartje van de kleren van je kinderen te halen, zullen ze gaan stinken, als je ze niet schoonspoel. Daarmee spoel je het zweet van het lijf, maar het vuil moet je er af boenen. En als je kind ziek is breng je hem bij de dokter. Maar een dokter die alleen wil praten en de temperatuur opnemen is geen goede dokter. Hij moet bloedprikken, ook al vind je kind het vreselijk. En als er kankercellen worden aangetroffen, kan je niet zeggen: Bloedprikken voelde niet fijn, dus stop hem lekker onder een deken met een goede dosis TLC. Nee, dan moet er in worden gesneden, tot de laatste kankercel is verwijderd. Want dat is het probleem! Daarom deelt God Zijn plek niet. Je kunt niet zeggen 95% van je lichaam is niet aangetast, dus het zit wel goed met je. Wat een waardeloze dokter en ouder ben je dan! Pas bij 100% gezond is het goed. En daarna moet je niet zeggen: ‚Zo, dat is achter de rug. Veel plezier met het leven.‘ Nee je moet waakzaam zijn en ingrijpen bij de kleinste signalen. Anders zal die rust een dodelijke rust blijken te zijn. 

Wil je hier van vrij zijn van de Ba‘al-cellen in je bloed? Doe dan alles uit je leven weg wat niet van God is. Dat maakt het niet saai. Je leven zal veel te kort zijn om alle schoonheid te ontdekken. Toch maakt het je vaak wel alleen. Elia stond daar in zijn eentje tegenover 850 profeten van Ba‘al en Asjera. En dat was hij zich goed bewust. Te goed. Hij wist alleen dat God achter hem stond. Dat maakte hem sterk. Zo sterk dat hij de spot dreef met de valse profeten: „Hij heeft het vast te druk. Misschien is hij wel op vakantie!“ De weg van een profeet is een hele eenzame weg. Die kan overweldigend zijn. Mijn frustratie loopt soms ook behoorlijk op. Graag stond ik voor een volle kerk met hongerige zielen. Je perst de laatste druppel energie uit je lichaam om de diensten voor te bereiden. Voor elke dienst ben ik minstens 20 uur voorbereiding kwijt. Als je dan oogschijnlijk voor niks je energie er in heb gestoken, zakt de moed je in de schoenen als je ziet dat de moderne Ba‘al-priesters dezelfde taak met 850 man delen, goed worden betaald en een gigantisch publiek hebben. Maar dan ben ik aan het verdrinken in mijn eigen werken! Vergeet dan niet wat Jezus zei in {tip id=”576″}Lukas 15:7{/tip}: Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben. Als ik dan moet kiezen tussen de eenzame weg met God te gaan en feest in de hemel of 10.000 vrome onbekeerlijke mensen, dan ga ik voor het feest in de hemel! Je gaat de weg misschien in eenzaamheid, maar je bent het niet. Elia ging zo ver dat hij zijn knecht wegstuurde. Leek te zijn vergeten dat er 100 profeten in de grot zaten. Hij leek te vergeten dat hij minstens 3 profetenscholen runde in Israel en Juda en straks als hij er suïcidaal van is geworden, blijkt zijn eenzaamheid nog kleiner te zijn. Maar God gaat nu niet op zijn klaagzang in. God weet dat er nog 7000 mannen zijn die niet voor Ba‘al hebben gebogen. 

Maar eerst laat God zijn macht zien, waar Elia in geloofde. Het was waanzin om het op te nemen tegen 850 priesters, een leger en de bevolking. Maar hij deed het wel, vertrouwende op God. Nadat de priester een ochtend als een dolle hebben staan te dansen en springen, om de aandacht van Ba‘al te krijgen, beginnen ze zich als de omringende heidenen overal in het lichaam te snijden, terwijl de zon op zijn heetst is. Door de uitputting, herhaling en bloedverlies raken ze in de loop van de middag in extase. Ondertussen bouwt hij net als Jozua een altaar voor de HEERE van 12 grote ruwe stenen. Er om heen graaft hij een geul van 60 liter (4×15) en laat dit aan water over het altaar heen gieten. Indien Elia een oplichter was geweest, zou het vuur van onder uit het altaar zijn gekomen, maar nu valt het vuur van bovenaf uit de hemel en steekt het vuur offer aan. De temperatuur van het vuur loopt op tot boven de 1300 graden, want niet alleen het offer, maar ook de stenen worden tot as verteerd. Een temperatuur die onmogelijk in een open vuur kan worden bereikt, dan alleen door de bliksem. Oplichterij had God uitgesloten. Dat zag Israel in en beleed: De HEERE is God, De HEERE is God! Je hoeft Gods aandacht niet te trekken om door Hem gehoord te worden. Hij hoort zelfs het roepen van de jonge raven. ({tip id=”578″}Psalm 147:7-9{/tip}) Kan jij op dit moment tot deze belijdenis komen? Het is vandaag de dag van je keuze! Kies wie je dienen zult. Verkies de HEERE tot je God en wijk niet links noch rechts van achter Hem af. We hebben vorige week gezien dat maatschappelijke verandering in het gezin begint en vandaag dat geestelijke verandering in jouw hart begint. Maak die keuze hier en nu, want nu is het de voorbestemde tijd, heden is het de dag van de zaligheid. Maak nu voor het eerst of opnieuw de keus. Sluit of vernieuw vandaag je verbond met God. Het is vandaag Moederdag, de dag waarop ik de tekst deelde uit Spreuken over de cruciale rol van de moeder in het gezin. Of je nu kinderen hebt, verzorgd of verlangt, roep het vandaag met Jozua uit: Wat mij en mijn gezin betreft, wij zullen de HEERE dienen! ({tip id=”580″}Jozua 24:15{/tip}) Neem vandaag nog de handen van je kinderen in jouw handen en hef ze op naar de hemel en zeg: U zocht mij op en heeft mij verkoren. Hoe zou ik U dan niet onvoorwaardelijk mij als Uw kind verkiezen? Hier zijn de handen van de kinderen die U mij heeft toevertrouwd. Juich voor de HEERE, heel de aarde; dien de HEERE met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.{tip id=”579″}Psalm 100:1-2{/tip} 

Amen

Zingen: Psalm 100 – Juicht aarde, juicht alom de Heer’

{youtube}https://youtu.be/KGAD-PqYhcY{/youtube} 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Chat openen
1
Kunnen we je helpen?
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen? Je kunt makkelijk via Whats App met ons communiceren, op bijna elk moment van de dag. Het maakt niet uit waarover.