De vraag van je leven


Leestijd: 17 minuten

Wat is de belangrijkste vraag van jou leven? Geen onbelangrijke vraag. Vandaag wil ik je prikkelen om na te denken over die vraag, aan de hand van een bekend verhaal de hoegenaamd perfect jongeman die naar de Heere Jezus kwam met de vraag, waar hij heel zijn reputatie voor wilde vergooien, om dat ene antwoord te krijgen. Ga je mee de uitdaging aan?

Opname en Disclaimer

Deze preek kunt u tijdelijk terugluisteren of -kijken via deze link. Na verloop van tijd zal deze automatisch worden overschreven. Onderstaande preek is een preekschets. Deze kan afwijken van de opname, doordat de preek niet wordt voorgelezen, maar als leidraad geldt en tijdens de dienst wordt afgestemd op reacties voor of tijdens de dienst of als de Heilige Geest het anders leidt. Deze opname mag onverkort vrij worden verspreid, mits dit van te voren is gemeld en wordt verwezen naar www.GeopendeDeur.online

Zingen: Wees mij genadig Heer’ (Psalm 51, Opwekking 624)

{youtube}https://youtu.be/4T-pn2sReg0{/youtube} 

Schriftlezing

{tip id=”379″}Markus 10{/tip} >>>

Inleiding

Het is nog maar net terug dat we hebben gesproken over ‚Heb jij Veel of Alles?‘. Het verhaal van vandaag komt daar dichtbij in de buurt. Maar voordat we op de inhoud inzoomen, wil ik eerst de focus even leggen op het feit dat er twee bijzondere afwijkingen in de Evangeliën zijn. In de Evangeliën komen fictie en non-fictie voor. Of wel gelijkenissen en geschiedenissen. Er zijn echter twee verhalen die tot beide behoren. Beide verhalen gaan over een rijke. De eerste de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus, waar niet bijstaat dat het een gelijkenis is en alle kenmerken heeft van een geschiedenis. Exact het tegenovergestelde is de geschiedenis van vandaag, de rijke jongeling, wat te gelijk alle kenmerken heeft van een gelijkenis. Een gelijkenis of parabel is een fabel dat grenst aan de realiteit en een boodschap scherp maakt. Er moeten belangrijke lessen uitgehaald worden.

{gallery preview_width=400 preview_height=400}Rijke_Jongeling/Inleiding{/gallery}

Echter hebben de geschiedenissen in de Thora ook die functie. Het is niet voor niks dat daar 1/3 van de geschiednissen in de eerste 5 boeken staat en dat aan de verhalen geen waardeoordeel is gekoppeld. Of het nu om moord, overspel, incest of verraad gaat, nimmer kom je tegen of dit goed of fout was. De thora heeft namelijk 3 functies:
Ten eerste: beschrijven van de oorsprong van de wereld, wat na Noach inzoomt in het Midden-Oosten en vanaf Jakob op Israel.
Ten tweede: Verteld diezelfde verhalen de geschiedenissen die een bijzonder goede of slechte daad presenteert, waaruit je leert wat je wel en niet moet doen.
En ten derde: vertaald zich dit in het uitwerken van de ethiek en Gods wetten. En dat is precies wat de verhalen uit Jezus leven ook doen. In het 1e Verbond vormen de verhalen van de Thora, de basis voor de uitwerking in de rest van de boeken.
In het 2e Verbond vormen de Evangeliën de basis voor de uitwerking in de rest van de andere boeken. En net als dat in het 1e Verbond verhalen een dubbele rol spelen, spelen deze 2 verhalen ook een dubbele rol. Blijkbaar is dit verhaal zo cruciaal dat het in 3 van de 4 Evangeliën wordt verteld. Naast de aankondigingen van en de daadwerkelijke gebeurtenissen van het lijden en sterven van Christus, gebeurt dit slechts incidenteel. Het is dus een verhaal waarvan God wil dat we daar veel.

Ik wil deze geschiedenis in 6 punten verdelen. Dan is het per onderdeel niet lang en blijft het beter hangen. Gewoon een tip tussendoor: Zorg dat je Bijbel open hebt liggen en schrijf mee. Je zult merken dat je dan beter het kan onthouden, tot zelfs jaren na deze middag en daardoor kan je het makkelijker toepassen in je leven. Boven deze preek heb ik gezet: De vraag van je leven

 1. Alles over voor de enige vraag
 2. Het enige nodige
 3. Door Jezus geliefd en bewonderd
 4. Op de juiste plaats
 5. Leven naar de wil en wet van God
 6. Een dagelijkse keuze

Hierna rond ik af met een toepassing, waaruit enkele vragen voort zullen komen.

1. Alles over voor de enige vraag

Ik vertel eerst het hele verhaal, als we alle drie de varianten naast elkaar leggen, en deze samenvoegen tot 1 verhaal. Normaal als een verhaal in 3 verschillende bronnen wordt verteld, door 1 ooggetuige en iemand die een outsider is en wetenschappelijk heeft gedaan en een kennis van een ooggetuigen en het verslag van een kennis, verwacht je tegenstrijdigheden. Zeker, omdat je normaal aan alle drie een geheel andere waarde van geloofwaardigheid en nauwkeurigheid zou verwachten. Echter in dit geval niet. Er zijn slechts alleen enkele aanvullingen. Verder komen citaten in dit verhaal overal met elkaar overeen. De een verteld net een zinnetje meer dan de ander, maar op geen enkel punt knelt het. Dat maakt, met de vele andere situaties, ook duidelijk hoe betrouwbaar de Bijbel is, ook al komt het uit de pennenkoker van 40 schrijvers die ten dele of niet elkaar geschriften kende. Wonderlijk he? 40 auteurs, geschreven op 3 continenten, in 4 talen, over een tijdslijn van 3000 jaar, en toch afkomstig uit 1 Bron en 1 Inspirator.

Zo zien we in ons verhaal het gebeuren dat Jezus met Zijn discipelen onderweg is. Zojuist is de gebeurtenis gepasseerd, waar we het over hebben gehad in de preek over beschermengelen, het moment dat Jezus de kinderen zegent. En opeens komt er een man aanrennen. Hij duwt de omstanders aan de kant om zo snel mogelijk Jezus te bereiken. Hij wil de kans absoluut niet missen om die ene dringende vraag beantwoord te krijgen, die hem maar niet los kan laten. {tip id=”379″}Markus 10:17a{/tip} verteld dit detail, wat in de meeste vertalingen als het werkwoord ‚komen‘ vertaald. Echter het Griekse werkwoord  προστρεχω pros’trecho betekend toch echt: Toesnellen of rennen. Waarom relevant? Omdat deze geschiedenis hierdoor bijna altijd verkeerd wordt uitgelegd. De gangbare uitleg is dat deze jongen kwam om Jezus te verzoeken. Maar het was geen schijnheillige verzoeking, om Jezus op Zijn kennis te toetsen of om Hem uit te lokken tot strafbare uitspraken, tegen de Joodse wet. Markus de doorgaans slordige evangelist, meld een tweede detail dat andere niet vertellen. Want daar komt die jongen aanrennen, maar als hij er is valt hij voor Jezus op de knieën. {tip id=”379″}Markus 10:17b{/tip} Nu zeg je misschien, dat was uit respect voor deze rondtrekkende Leraar. Maar nee, dan was dit een te diep eerbetoon. Een buiging was normaler geweest als hij een gewone burger was. Maar dan moet je opletten wat Lukas opmerkt, hij was een overste van de synagoge. Hij had een flitsende carrière als Joodse theoloog. Jezus zou voor hem moeten buigen, maar het eerbetoon gaat van de Rijke Jongeling naar Jezus toe. Hij rent op Jezus af. Dat was een onwaardige houding. Dat is precies waar de Joden over struikelen in de gelijkenis van de Verloren Zoon. En hij gaat zelfs verder dan het omgekeerde eerbetoon. Deze man valt zelfs op zijn knieën. Hij was radeloos en kon het niet langer verdragen dat hij Jezus zou mislopen, maar moest zijn belangrijkste vraag kwijt. Het was geen wetenschappelijke vraag, maar een vraag die voortkwam uit een diepe nood uit zijn hart. Ken jij dit moment uit je leven, voordat je wist dat jouw zonden persoonlijk waren vergeven, door het bloed van Lam van God? Ik bedoel dan geen algemeen zondenbesef, noch het aanvaarden van een algemene regel dat Jezus je zonden vergeeft, maar een daadwerkelijk nood die je aan Jezus voeten heeft gedreven. Net voordat Jezus je persoonlijk de hand reikte en je op je voeten zette en zei: „Mijn zoon, je zonden zijn je vergeven.“{tip id=”381″}Markus 2:5{/tip} Er zijn Paulus-bekeringen, als uitzondering op de regel, maar verder bij niemand kan het zijn dat er geen groot gemis in je leven was, voordat je Jezus vond of Jezus jou vond. Wie moet ontkennen, dat je met de nood op je ziel rondliep, moet zich dan ook afvragen, heb ik mijn volledige schuld aan Jezus‘ voeten gebracht of profiteer je de voorrechten gelovige te zijn: stilte in je gemoed en behorend tot een èèn lichaam? Dan moet je afvragen: Was het alleen een bekering of ook een verlossing uit je diepste nood? Het is niet leuk om op dit punt je zelf kritisch aan te pakken. Maar eerlijkheid op dit punt kan het cruciale verschil maken van het vluchten tot Jezus of is het een levensbeschouwing {tip id=”383″}Mattheus 7:22{/tip}. Dan is je leven wel veranderd, maar niet je maar niet in je geest en ziel. Het is wat anders als je geest getemperd is of veranderd/vernieuwd is. Is het een light-versie van jou geworden of nieuw persoon? Als dat eerste het geval is, dan is er geen radicale verandering in je ziel, maar alleen in je uiterlijk en geloven van de basiswaarheden. Hou je op dit punt niet als vele christenen jezelf niet voor de gek. Dat zou een fatale fout zijn voor je ziel. 

2. Het enige nodige

We zien bij deze Rijke Jongeling dat hij zeer gezegend was. Hij had een hoge intelligentie en moet, gezien zijn jeugdigheid, zeer charismatisch zijn geweest, om al zo hoog op de ladder te staan in de Joodse religieuze wereld. En financieel was zijn leven ook al een succes. Maar zelfs binnen de geestelijke wijsheid scoorde hij extreem hoog. Is dat niet het perfecte plaatje van een bijzonder kind van God? Hij had carrière, was in aanzien, intelligent, charismatisch, geestelijk wijs en rijk. De perfecte schoonzoon. Maar zijn leven voelde voor hem zo niet? Hij worstelde met een vraag in zijn leven die hij, met al zijn theologische kennis, niet kon oplossen: Wat moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Zonder te zoeken naar antwoord op die vraag, zal je het normaliter ook niet vinden. Jezus spreekt niet voor niets de gelijkenis van de {tip id=”382″}12 Wijze en Dwaze Maagden{/tip} uit of spreekt voor niets de woorden: {tip id=”228″}Zoekt en u zult vinden, klopt en de deur zal worden opgedaan, bidt en u zal gegeven worden.{/tip} Niet voor niks verteld Jezus het verhaal van de {tip id=”384″}Twee Bouwers{/tip} of de gelijkenis van de{tip id=”385″}Bruiloftsgast zonder Bruiloftstkleed{/tip}. Een kritisch punt waar de gemiddelde christen liever niet te veel bij stil staat of heeft geleerd dit te weren. Maar deze jongen leeft zijn geloof niet ritueel, aangeleerd en gematigd, het is hem volle ernst. En lak aan wat zijn vertrouwde publiek en hoogstaande vrienden en collega’s vinden, hij vlucht in zijn nood tot Jezus. Precies op de juiste plek. En daar volgt zijn vraag: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te verkrijgen? Wow, wie kan die vraag beter beantwoorden dan de Zoon van God? Maar nee, Jezus zoomt eerst in op de ogenschijnlijke bijzaak: ‚Wat noemt u mij goed? Niemand is goed dan God alleen.’ {tip id=”379″}Markus 10:18{/tip} Ja, lekker dan, dan negeert Jezus zijn vraag. Waarom? Ik denk om hem te beproeven. Wil jij jezelf rechtvaardigen of is de grootste vraag aller tijden, je daadwerkelijke nood? Want welke theoloog negeert de vraag van goed en fout? Ook al gaat Jezus op de bijzaak in, lees ik nergens dat deze Rijke Jongeling ingaat op de opening tot theologisch debat of tot beschuldiging van het overschrijden van godsdienstige regels. En dan komt Jezus het hemelse antwoord, als de ware Zoon van God, die getuigen is van de meest mystieke zaken onder de gehele mensheid… Nee, Jezus beantwoord zijn vraag alleen met hetgeen de jongeman al wist. Jezus noemt simpelweg de shema op en wijst hem op de Tien Woorden. Dat kende hij al uit zijn hoofd toen hij 2 jaar was!! Ik kan mij voorstellen dat hij nu op zijn teentjes is getrapt. Je ga een toptheoloog beantwoorden met kennis dat hij al had voor hij op de kleuterschool terecht kwam? Dit wist hij bewijs van spreke als toen hij nog met zijn rammelaar speelde! Is Jezus hem nu publiekelijk aan het vernederen? Nee, ik geloof dat Jezus hem ter voorbeeld stelt. Want wat zegt hij: Ik heb mij aan al de geboden gehouden van kinds af aan.  {tip id=”379″}Markus 10:20{/tip} Wie kan hem dat nazeggen? Ik absoluut niet. Dat kan ik nog niet beweren over de afgelopen week! Dat is mij zelden een dag in mijn leven gelukt. 

3. Door Jezus geliefd en bewonderd

En dat is het mooie van meerdere bronnen, het verhaal wordt verteld door verschillende brillen en karakters. Markus schrijft zijn verzameling verhalen over Jezus, door de verhalen die Petrus hem heeft verteld. Petrus was de emotionele man van hen alle. Gepassioneerd, fanatiek, driftig en onwijs moedig, zowel op de natuurlijke wijze als op de geestelijke wijze. Een man gedreven door liefdevol geloof en emoties. Hij zag waar andere niet op letten. Zij zagen het gebeuren, maar Petrus zag wat er met die man gebeurde en wat er met Jezus gebeurde. Hij zag hoezeer Jezus deze Rijke Jongeling liefhad en hem bewonderde vanwege zijn godvruchtige leven. En die opmerking, kenmerkt de betekenis van dit gebeuren. Jezus wilde laten zien wat een merkwaardig en voorbeeldig deze man was. We zouden zeggen: Daar kon iedereen een puntje aan zuigen! Hoe groots als Jezus dat van jou kan zeggen! Aan mij zal dit getuigenis voorbij gaan. 

Wij focussen ons altijd op het uiteinde van dit verhaal, maar de meeste teksten gaan niet over na die tijd, maar wat daar op dat moment gebeurde. Dus dan moeten we dit eerste deel niet te lichtvaardig aan de kant schuiven. Hoe ziet jouw leven er uit vanuit zowel de ogen van God als van de mensen? Zo voorbeeldig? Zo, bijna volmaakt? Wie zijn geloof serieus neemt, kan niet anders dan jaloers op deze man te worden. Zo gedreven door Zijn passie voor God, dat hij niet van enig gebod wilde afwijken. Zelfs niet voor even. Hij had een zuiver geweten. Ik denk dat deze man aardig kan beantwoorden aan ‚worden als een kind‘. Deze man hoefde het niet te worden, hij was het gebleven. Wat een vruchtbare opvoeding moeten die ouders hun kind hebben gegeven. En hoeveel zullen deze ouders voor hun kind hebben gebeden. En zie daar de vrucht van aller inspanning! Zeg niet dat dit er niet toe doet. Dat deed het wel! In dit verhaal is Markus opvallend vaak degene die met de relevante details komt. Want opnieuw is het Petrus geweest die oog had voor de emoties in het verhaal. Hij verteld dat de Heere Jezus naar de Rijke Jongeling keek en hem liefhad. Door de eeuwen heen heeft men geworsteld met juiste woord vinden voor deze vorm van liefde. αγαπαω agapao is in de eerste plaats een afgeleide van ἀγάπη agape, wat die beheerste maar meest intensieve vorm van liefde is. Hieraan hebben we vorig jaar een hele dienst aan gewijd, aan die volmaakte vorm van liefde en alle onderliggende vormen. Dit drukt diezelfde liefde uit, maar dan in een onbeheerste vorm. Jezus‘ hart barste als het ware van liefde voor deze vrome jongen. In de oude vertaling gebruikt men het woord ‚beminnen‘. Ik denk dat dit ook het dichtst bij de intentie komt, want naast die overweldigende liefde in Christus‘ hart, is er ook een diep respect een bewondering voor hem. Dit is de enige keer dat dit in de gehele Bijbel zo wordt uitgedrukt. De Heere bewonderde hem met oprechte bewondering, vanwege zijn oprechtheid en levenswandel. Daar zou een ieder stik jaloers op moeten worden. Is jouw leven zo dat de Heere Jezus je daarop bemind en bewonderd? Ik moet van mijzelf helaas zeggen: Nee. En daar ben ik niet trots op. Ik zeg dit met schaamte. Laat ons die vraag ons de binnenkamer indrijven. Val in die binnenkamer op je knieën en bid met de schrijver van {tip id=”386″}Psalm 119{/tip}, de eerste van de 22 gebeden: „Welgelukzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet van de HEERE gaan. Welgelukzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken, die ook geen onrecht bedrijven, maar in Zijn wegen gaan. HEERE, Ú hebt geboden om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen. Och, waren mijn wegen zo vast om Uw verordeningen in acht te nemen! Dan zou ik niet beschaamd worden, als ik oog zou hebben voor al Uw geboden. Ik zal U loven met een oprecht hart, wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd heb. Ik zal Uw verordeningen in acht nemen, verlaat mij niet geheel en al. Amen“ 

{gallery preview_width=400 preview_height=400}Rijke_Jongeling/Welgelukzalig{/gallery}

Wie deze psalm heeft meegelezen in de HSV zal mogelijk hebben opgemerkt dat ik aan het begin 2x hetzelfde woord heb vervangen, voor de oude vertaling: Welzalig voor Welgelukzalig. Een opsomming van drie woorden van geluk die zijn samengevoegd. Dit is niet per ongelijk, dit is een welbewuste taalkundige keuze: 3x is de volmaakte overtreffende trap: Wel-Geluk-ZaligWelzijn gaat om je fysiek geluk, geluk is je emotionele beleving en zalig is spiritueel overstelpend gevoel van geluk. Dus waar geluk naar lichaamgeest en ziel! Daarom bewonderde Jezus deze jongen en liep Zijn hart over van liefde. Die jongen kende de waarheid van het woord wel-geluk-zalig en toch miste hij één ding in zijn leven en daardoor liep hij, ondanks de rijke zegening, met zijn ziel onder zijn arm. Hij gevoelde dat er iets aan schort. Er ontbrak een schakel, waardoor de ketting van de volmaaktheid nooit één geheel werd. 

4. Op de juiste plaats

En in zijn nood vluchtte hij tot Jezus. Hij riep het uit: Goede Meester, wat moet ik doen om zalig te worden. αγαθος Agathos διδασκαλος di’daskalos: Geliefde, voortreffelijke, eerbare en aangename, door God aangestelde en erkende leraar die de weg tot zaligheid verkondigd. Dat is wat opgesloten ligt in deze 2 woordjes. Besef je eens hoezeer deze overste zichzelf diep en heel diep in de nesten werkt door dit te belijden. Hij zou alleen hiervoor uit de synagoge worden verstoten. Hij erkend Christus tot enorme hoogte. En daarbij komt hij onwaardige wijze nog eens op Christus afrennen en valt dan ook nog eens op zijn knieën voor Jezus. Hij had de doodsteek voor zijn flitsende carrière er voor over. Ook al zou hij een nieuw vak moeten leren en met zijn handen gaan werken, terwijl iedereen hem nog met de nek aankeek, dan nog was zijn nood hoger om dat ene te verkrijgen wat hem ontbrak. Hij zou zijn mooie huis en luxe er door verliezen en dat had hij er voor over, omdat hij voor ogen had waar het hem om te doen was. Laten we deze jongen nooit meer afschilderen als een halfslachtige hypocriet. Dit was een oprechte en voorbeeldige ziel, door Jezus geliefd op ongekende wijze. 

We hadden al opgemerkt dat Jezus uitspraak ‚Wat noemt u mij goed? Niemand is goed dat God alleen‘ {tip id=”379″}Vers 18{/tip}, vermoedelijk alleen een test was. Daar ga ik dan ook niet verder op inzoomen, want jullie weten alle hoe waar deze woorden zijn.  Hoe waar werd in zijn leven dat ene couplet uit het bekende gedicht: Toen vluchtte ik tot Jezus, Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vrede werd Hij. Ik boog mij en geloofde en mijn God sprak mij vrij.  

Daar lag het verlangen van de Messias, voor deze jongen, die Hij uitermate lief had.  

5. Leven naar Gods wil en wetten

Nu zien wij de mens alleen aan de oppervlakte. En één ding weet ik zeker, deze jongen was niet gierig of had goederen en geld verkregen door duistere praktijken of hebzucht. Want in dat alles had hij geweten dat hij tegen zijn God zondigde, waar hij heel zijn leven aan heeft gewijd. En dan komt de opdracht van de Meester, waar hij zo naar verlangde. Misschien was de hoop wel in hem gaan gloren toen de Meester zei: Als je tot het leven wil ingaan, onderhoud de geboden {tip id=”379″}Markus 10:19{/tip}. Ik denk dat hij heel goed besefte op dat moment dat dit voor niemand haalbaar was. Daarom vraagt hij: Welke? Ik geloof zeker dat hij zich ten volle voor gaf om alle Mozaietische wetten te onderhouden. Maar daar boven op, ook de bepalingen van de ouden, de geschreven en ongeschreven regels van invloedrijke leraren. Als hij vraagt: Welke? {tip id=”387″}Mattheus 19:17-18{/tip} Dan is de kans groot dat Jezus een stel regels gaat opnoemen, waar hij echt wel aan heeft voldaan. En waarmee komt Jezus, met de basis van de 10 Woorden, de Wet Gods. Leef naar de letter en de geest van de 10 Woorden en automatisch zal je je ook aan een zeer groot deel van de andere geboden houden. De 10 Woorden van God, zijn als het ware de grondwet van je leven. Als God zegt: Je mag niet doodslaan, dan betekend dat ook niet pesten, schelden, kleineren, lichamelijk of geestelijk verwonden. Als Hij zegt: Eer je vader en moeder, dan zegt Hij niet alleen toon je ouders respect. Wel degelijk betekend dat het ook. Het weegt zo zwaar dat de doodstraf stond op je ouders uitschelden of enige vorm van fysiek geweld of bedreigingen. Maar dit gebod geldt ook ten aanzien van leraren in het onderwijs als in de gemeente. Paulus zegt {tip id=”393″}1 Timotheus 5:17{/tip} zelf dat zij die het woord verkondigen, met dubbele eer moeten worden benaderd. Botst een beetje met onze hedonistische opvatting. Als God zegt: U zult niet echtbreken. Dan betekend dat ‚vanwege vreemdgaan uit elkaar gaan‘, maar met Jezus woorden die Hij hier net van te voren heeft bekrachtigd, dat ook echtscheiding om enige andere reden daaronder valt {tip id=”388″}Mattheus 5:17-18{/tip}, {tip id=”392″}5:27-32{/tip}, {tip id=”389″}19:9+18{/tip},{tip id=”379″}Markus 10:9{/tip}, {tip id=”390″}Lukas 16:18{/tip} en {tip id=”391″}18:20{/tip}, zoals Jezus precies hiervoor had gezegd, als ook schunnige opmerkingen, lachen erom, porno kijken, fysiek de ander aanraken, omdat het je opwind. Maar net zo goed incest, necrofilie en pedofilie. Gij zult niet stelen: Daaronder valt ook fraude, overmatig winst maken, verkopen met gladde praatjes, creatief je belastingaangiften maken, enz enz Nu zijn wij, mijn kinderen en ik, echt verzamelaars. We hebben net een hele kast gevuld met de Funko-collectie van Dex. En er staan 5 vitrines vol met mijn Batman- en SpeedRacers collectie. In de schuur staan 1500 modelautootjes. En er is niks mis met verzamelen, maar al snel ligt begeerte op de loer. Nooit is het genoeg, altijd is er beter, mooier en waardevoller. Het plezier is er als je het in je bezit krijgt en daarna veranderd dat unieke stuk al snel in één van vele en ondertussen ontstaat al weer de behoefte naar iets nieuws. Maar als het om andere helpen gaat of Gods koninkrijk betreft, dan wordt het een ander verhaal. Niet dat je er niet aan wilt bijdrage, maar het was er gewoon op dat moment niet beschikbaar. En voor je het weet heb je 4x al tegen één van de geboden gezondigd. En nooit een mens die jouw zonde zal opmerken. Laat staan dat je er op wordt aangesproken. Uiterst zal je geweten een keer klagen, als dat al gebeurt. Niet dat er iets mis is met verzamelen. Absoluut niet. Maar het gaat er om wat je in je binnenste er mee doet. En die verborgen zonde, daar prikt Jezus doorheen bij deze jonge achtenswaardige overste. Als hij kan beamen dat hij zich aan al Gods woorden zich heeft gehouden, zegt Jezus: Verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen. {tip id=”379″}Vers 21{/tip} Door armen te helpen krijg je geen of weinig credits. Deze liefdadigheid, deze geloofsdaad, vind even als die verborgen zonden buiten de oog van de mensen om. Wel een eerlijke ruil toch? En hier komt de angel. Hij had God lief, maar ook zijn bezit. Net als een verzamelaar kon hij dat niet losmaken. Onbewust was zijn ziel er mee verweven. En daar waarschuwt de Heere Jezus voor als de jongen wegloopt.

{gallery preview_width=400 preview_height=400}Rijke_Jongeling/Kameel_door_het_oog_van_een_naald{/gallery}

Hij zegt: Het is eenvoudiger dat een kwast door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke in het Koninkrijk binnengaat. {tip id=”379″}Markus 10:25{/tip} De kwastjes – ten onrechte meestal vertaald als kameel of kemel – die aan de kop van kamelen werden gehangen, werden vastgenaaid aan de halters. Dit had uiteraard een veel dikkere draad dan waneer je kleding moest verstellen. Het was een zeer lastige klus om bij kaarslicht ´s avonds die dikke draad door het oog van de naald te krijgen. Je moest de draad nat maken en platpersen om hem er doorheen te krijgen. Dan was voor de gemiddelde burger geen doen. Daar had je een professional voor nodig. Zo zegt Jezus dat het niet onmogelijk is dat een rijke, iemand die veel bezit – en dat doen we tegenwoordig alle –  het Koninkrijk binnen kan gaan, maar wel dat het moeilijk zal gaan. We hechten ons aan ons bezit, hobby‘s, games, films en verzamelingen. We steken er geld in en kunnen het slecht loslaten. Als je naast je werk weinig anders te doen heb, heb je genoeg tijd en middelen over om te investeren in Gods Koninkrijk. Neem eens een vaste tijd en sluit al deze zaken een week lang uit. Ik garandeer je dat je jezelf een nieuw mens voelt, die sterker verbonden zal zijn met God en Zijn Koninkrijk.

6. Een dagelijkse keuze

Maar dit was niet het enige wat Jezus vroeg. Hij voegt er iets aan toe: Neem het kruis op en volg Mij! En daar had Jezus net wat over gezegd: {tip id=”380″}Lukas 9:23{/tip} Neem je kruis dagelijks op en volg Mij! Dat zegt nogal wat. Jezus volgen is niet eenmalig je kruis op je schouders sjorren als een tatoeage, die er voor je leven lang er zit. Nee, dat is wel wat een groot deel van het christendom voorhoud, de eenmalige grote keuze. Maar Jezus vraagt om dagelijks weer de keuze te maken. Heel bewust je kruis opnemen. Hij zegt niet: Neem dagelijks de vertroosting van Mijn woorden op je. Neem dagelijks mijn genade tot je. Hij zegt niet: Dompel je dagelijks onder in Mijn liefde en deel dit uit. Nee, hoe mooi het ook is, dat vraagt, ja dat eist Hij niet, maar Hij vraagt en eist wel iets anders: Neem dagelijks je kruis op en volg mij. Come on! Moet het echt zo negatief worden geformuleerd? Psychologisch geen handige zet van Jezus. En toch is dit Zijn verzoek. Neem dagelijks je kruis op en volg Mij. Let er op dat dit een tweevoudige opdracht is: Elke dag bewust dat kruis weer oprapen en op je schouders sjorren en dan doorlopen naar Golgotha? Nee. Hij vraagt opnieuw een bewuste dagelijkse daad: Hem dagelijks navolgen. Stap elke dag uit je bed en voor je iets anders gaat doen, zeg het hardop: Heere Jezus ik zal U vandaag trouw volgen. Je kruis opnemen alsook Jezus volgen, moet een dagelijkse bewuste geloofskeuze zijn. Waarom? Zodat het kruis niet bij je gaat horen. Een goed voorbeeld is: ik heb chronische pijn. Hierdoor is mijn energie laag en moet ik bewust kiezen wat ik die dag ga doen. Een deel is verplichtingen, maar de rest moet ik bewust plannen. Kies ik voor mijzelf, mijn kinderen, mijn hobby’s of voor mijn energie inzetten in Gods Koninkrijk? Dan gaat het er niet om dat ik de pijn als kruis op mij neem, want Jezus wil mij niet pijn laten lijden. Nee, het gaat om het kiezen voor Hem en de daarbij horende offers om niet in jezelf te investeren, maar het uiterste blijmoedig te vergen voor Hem. En daar hoef je niet allemaal dominee voor te worden. Maar als je morgenochtend uit bed stap, bedenk dan waar je tegenop zie. Kies daarna bewust om dat aan te gaan en dat is het punt waar jij vandaag besluit op dat punt Jezus Christus groot te maken. Is jouw opzien je sollicitatiegesprek, vertel dan dat Jezus in alles voorop staat in je leven. Informatie waar men niet op zit te wachten in een sollicitatiegesprek. Misschien komt er afwijzing op en dan lijdt je om Christus wil. Je gedachten blijven maar steken op dat bezoek wat komt die dag. Of ze er iets van willen weten of niet, besluit dat je hen Jezus zult brengen. Het doet er dan niet toe of ze boos de deur uitlopen of dat er een opening ontstaat. Reeds in de vroege kerk ontstond de uitdrukking ‚het kruis vrolijk dragen‘. Het staat niet letterlijk in de Bijbel, maar de beschrijving hiervan vinden we wel degelijk terug in de Handelingen van de apostelen en de brieven van Paulus. Een kruis is geen symbool maar een ongewenste zware last. Als dat het niet is, is het niet je kruis. Maar als je dat kruis alleen moet dragen, dan heb je nooit Degene gekend die je is voorgegaan en je terzijde wil staan. 

Toepassing

Toen hij dat hoorde, alles opgeven en dagelijks er opnieuw voor kiezen werd hem dat op dit moment te gortig. Hij wordt niet boos, maar verdrietig. Verdrietig omdat hij het niet kan opbrengen? Verdrietig bij het idee alles te verliezen? Verdrietig vanwege zijn zwakte? Ik weet het niet. Verdriet is geen negatief iets. Dat is een teken dat het in je leeft. Werk in uitvoering. We zullen nooit weten wat hij hiermee heeft gedaan. Misschien heeft hij Jezus‘ woorden uiteindelijk ter harte genomen. Misschien heeft hij zijn toevlucht genomen tot een rabbijn die hem allerlei extra leefregels oplegde. Of misschien kwam hij uit bij leraar die hem over zijn bol aaide en hem steeds voorhield hoe goed hij het heeft aangepakt in zijn leven. Toch is dat niet de belangrijkste vraag in de afronding van deze preek. Er rijzen hiermee meerdere vragen op, waarop je een eerlijk antwoord moet gaan geven:

 1. Kan ik in liefde voor God leven als deze Rijke Jongeling?
 2. Welke zaken kan jij niet loslaten? Deze heeft eigenlijk iedereen. Doe het weg, ongeacht de waarde.
 3. Wat is de meest prangende vraag die jij aan de Messias wilt stellen?
 4. Waaruit bestaat jou dagelijks kiezen tot navolging van Christus?
 5. Welk kruis is jouw gegeven om dagelijks bewust te dragen waarmee je ziel en omgeving zegent?
 6. Is jouw leven een betaling voor jouw schuld bij Jezus of volg je uit liefde, trouw en volledige zuiverheid?

Alsjeblieft, geef nu niet gelijk het antwoord wat in je opkomt, maar neem ze mee je binnenkamer in en leg ze voor God neer. Schrijf het op, zodat je het fysiek voor je neer, voor Gods ogen kan neerleggen. En stop niet met bidden tot Hij deze vragen voor jou heeft beantwoord en je heeft aangewezen welk kruis jij dagelijks op je moet nemen 

Amen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Chat openen
1
Kunnen we je helpen?
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen? Je kunt makkelijk via Whats App met ons communiceren, op bijna elk moment van de dag. Het maakt niet uit waarover.