Vaders Liefdesbrief

Leestijd: 3 minuten

Hoevele voelen zich afgewezen, niet geliefd door mensen en God. Hoevele voelen zich elke dag falen, zijn niet goed genoeg, kunnen een uitgestoken hand niet aannemen. Menigmaal sta ik als pastor letterlijk sprakeloos. Ik kan het tegendeel beweren, maar als je er niet voor openstaat of deze gedachten zo diep in je zijn geworteld, dan overtuigen mijn woorden echt niet. Hoewel ‘Vaders liefdesbrief’ bij vele bekend zijn, passen bijna even veel mensen het niet toe als het om zichzelf gaat. Andere kennen deze ‘Vaders liefdesbrief’ niet. Maar hoe het ook zij, deze is aan jou geadresseerd en is direct afkomstig van God, voor jou!

Mijn kind,

Je kent mij misschien niet, maar Ik weet alles over je.
Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat
Alles wat je doet is bij mij bekend. {tip id=”425″}Psalm 139:1-3{/tip}
Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld. {tip id=”427″}Mattheüs 10:29-31{/tip}
Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld {tip id=”428″}Genesis 1:27{/tip}
In Mij leef je, beweeg je en is je bestaan.
Je bent uit Mij voortgekomen. {tip id=”426″}Handelingen 17:28{/tip}
Voordat je verwekt werd, kende Ik je al. {tip id=”429″}Jeremia 1:5{/tip}
Nog voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit. {tip id=”214″}Efeze 1:4{/tip}
Je bent geen vergissing 
Elke dag van je leven stond al opgeschreven in Mijn boek. {tip id=”425″}Psalm 139:15-16{/tip}
Ik bepaalde je geboorte en waar je zou leven. {tip id=”426″}Handelingen 17:26{/tip}
Je bent prachtig gemaakt
Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder {tip id=”425″}Psalm 139:13-14{/tip}
Ik verwelkomde je op de dag dat je geboren werd {tip id=”430″}Psalm 71:6{/tip}
Mensen die Mij niet kenden hebben geprobeerd Mij te vertegenwoordigen. {tip id=”431″}Johannes 8:41-44{/tip}
Ik ben niet ver weg en kwaad, want Ik ben de volmaakte liefde. {tip id=”456″}1 Johannes 4:16{/tip}
Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde.
Gewoon omdat Ik je Vader ben en jij Mijn kind bent.{tip id=”433″}1 Johannes 3:1{/tip}
Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen. {tip id=”434″}Mattheüs 7:11{/tip}
Want Ik ben de perfecte Vader. {tip id=”435″}Mattheüs 5:48{/tip}
Al het goede dat je ontvangt komt uit Mijn hand. {tip id=”436″}Jakobus 1:17{/tip}
Ik geef je wat je nodig hebt. {tip id=”437″}Mattheüs 6:31-33{/tip}
Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest. {tip id=”438″}Jeremia 29:11{/tip}
Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde. {tip id=”439″}Jeremia 31:3{/tip}
Ik denk ontelbaar veel aan je {tip id=”425″}Psalm 139:17-18{/tip}
En Ik zing een lied van blijdschap over je. {tip id=”440″}Zefanja 3:17{/tip}
Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen. {tip id=”441″}Jeremia 32:40{/tip}
Want je bent Mijn kostbare bezit {tip id=”442″}Exodus 19:5{/tip}
Met Mijn hele hart en ziel verlang Ik er naar om je te bevestigen {tip id=”441″}Jeremia 32:41{/tip}
En Ik wil je grote en verbazingwekkende dingen laten zien {tip id=”443″}Jeremia 33:3{/tip}
Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden. {tip id=”444″}Deuteronomium 4:29{/tip}
Verheug je in Mij en Ik zal je al de verlangens van je hart geven {tip id=”445″}Psalm 37:4{/tip}
Want Ik heb die verlangens in je gelegd. {tip id=”447″}Filippenzen 2:13{/tip}
Ik kan oneindig veel meer voor je doen dan dat je ooit kunt beseffen {tip id=”459″}Efeze 3:20{/tip}
Ik ben diegene die je het meest aanmoedigt {tip id=”449″}2 Thessalonicenzen 2:16-17{/tip}
En Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet. {tip id=”450″} 2 Korinthe 1:3-4{/tip}
Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je. {tip id=”219″}Psalm 34:19{/tip}
Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik je dicht bij Mijn hart gedragen. {tip id=”452″}Jesaja 40:11{/tip}
Op een dag zal Ik elke traan van je ogen afwissen
En Ik zal alle pijn die je op deze wereld hebt geleden, wegnemen {tip id=”453″}Openbaring 21:3-4{/tip}
Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus. {tip id=”454″}Johannes 17:23{/tip}
Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien {tip id=”454″}Johannes 17:26{/tip}
Hij is het exacte evenbeeld van Mij.  Hebreeën 1:3
Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant, en niet tegenover je, sta. {tip id=”457″}Romeinen 8:31{/tip}
En je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk
Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen {tip id=”455″}2 Korinthe 5:18-19{/tip}
Zijn dood was de ultieme uiting van Mijn liefde voor jou. {tip id=”456″}1 Johannes 4:10{/tip}
Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen. {tip id=”457″}Romeinen 8:31-32{/tip}
Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook {tip id=”318″}1 Johannes 2:23{/tip}
En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde {tip id=”457″}Romeinen 8:38-39{/tip}
Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt. {tip id=”458″}Lukas 15:7{/tip}
Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal altijd Vader blijven. {tip id=”448″}Efeze 3:14-15{/tip}
Mijn vraag is Wil je Mijn kind zijn? {tip id=”460″}Johannes 1:12-13{/tip}
Ik wacht op je. {tip id=”461″}Lukas 15:11-32{/tip}

je Vader
Almachtig God

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Chat openen
1
Kunnen we je helpen?
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen? Je kunt makkelijk via Whats App met ons communiceren, op bijna elk moment van de dag. Het maakt niet uit waarover.