Visie

Wees welkom in Christengemeente Doorbraak Drachten.

D-Demonstreer de vrucht van de Geest.
O-Opereer in de gave van de Geest.
O-Overdenk constant Gods woord.
R-Rust in het volbrachte werk.
B-Bid onophoudelijk
R-Roep dingen tot aanzijn.
A-Alles is te overwinnen, geloof dat!
A-Altijd heb ik hoop, want God is voor mij.
K-Kind van God betekend DOORBRAAK
.

.
Elke zondag 10.00 uur dienst in Het Anker, De Frisia 150, Drachten

Kijk altijd even op www.geopendedeur.nl/agenda voor de actuele agenda met de juiste tijd en het juiste adres.

KINDERDIENST- kinderen mogen gewoon zichzelf zijn bij ons. Bij het begin van de preek start een kleinschalige kinderdienst voor de leeftijden van de basisschool


God is nog altijd Dezelfde:

Hij leeft, Hij spreekt, Hij geneest…

Ontstaan

Christengemeente Doorbraak Drachten ontstond in 2005 vanuit het evangelisatiewerk van de Stichting De Geopende Deur.

De visie van Regionale Christengemeente Doorbraak Drachten:

• Johannes 11 : “Martha en Maria en Lazarus, de plaats waar Jezus graag kwam en de mensen van wie Jezus veel hield.”
• Een plaats waar Jezus werd verheerlijkt.
• De plaats waar Jezus Lazarus wakker schudde. De plaats waar de dode tot leven kwam, en waar God zijn geweldige OPSTANDINGSKRACHT openbaar maakte. Na al 4 dagen dood te zijn, dus dit was ONMOGELIJK.!!!
• De plaats waar GELOOF werd geleerd. Marcus 11 : 22- 24 geloofslessen.
• Jezus zocht hun op en wist, ALLES waar Ik voor BIDT, ONTVANG IK.
• Hij sprak GELOOFSTAAL : HIJ ZAL OPSTAAN
• Vers 25 en 26: EEUWIGE LEVEN.
• Jezus liet Zijn emoties de vrije loop en was ontzettend BEWOGEN. Begaan met de mensen.
• Hij gaf opdracht wat te doen om de dode VRIJ TE KRIJGEN : HAAL DIE STEEN WEG.
• De heerlijkheid van God zal OPENBAAR worden, naar mate geloof zal toenemen.
• Dat we geloof zullen hebben dat Jezus de Zoon van God is, en dat Hij nog steeds dezelfde is, want Hij is onze VOORBIDDER.
• HIJ BEVEELDE EN SPRAK :LAZARUS KOM NAAR BUITEN.
• Geloof – lessen, je zegt , zonder te twijfelen, en je zal het ontvangen
• Het gebeurde wat Jezus sprak, en de mens er omheen, moest de doods bindsels, zwachtels losmaken.
• “Gebrokenen van hart te troosten, gebondenen te bevrijden.” Jesaja 61 :1,2
• Velen kwamen tot geloof, doordat Jezus had laten zien dat Hij de Zoon van God was en Gods kracht openbaarde.
• Daardoor kwam er wel VERVOLGING en JALOEZIE naar hun toe.
• Johannes 12 : “Het was een plaats waar maaltijden ter ere van Hem werden gehouden, en waar Jezus werd GEZALFD, en waar de heerlijke geur van de zalving de plaats vervulde.”
• Het was ook een plaats waar het ware aard van de mens boven kwam en de zonde openbaar werd, ( judas was een dief )
• Hij  ( Judas ) sprak zo mooi, maar intussen leefde er iets anders in zijn binnenste, duisternis zal openbaar worden, doordat het licht toeneemt.
• Het is de plaats waar Jezus ons leert, om te sterven aan ons zelf, ons zelf niet belangrijk te vinden, maar om Jezus te dienen en te volgen, gewoon Zijn beeld te weerspiegelen.
• De plaats waar Jezus ons leert dat Hij niet kwam om te OORDELEN.
• Maar Zijn LIEFDE toonde aan de mens, om tot het uiterste te gehoorzamen, opdat Hij kon worden verheerlijkt.

 bidstond.

Gebed is de motor van de gemeente. Dat is onze overtuiging en ervaring.

Elke zondag komen we een uur voor de dienst bij elkaar voor een bidstond.

Elke dinsdagavond  bidstond in Ureterp, Weibuorren 104, aanvang 19:30 uur.

1 keer in de maand apostolische bidavonden in de elim, zuidkade 54, aanvang 19:30


*Stichting geopende deur - KvK-nummer: 41005443 - RSIN: 816642448 - IBAN: NL62RABO0309028329