JOY MINISTRY

 

12241220_1112937035396545_6708431183680832765_n (2)_1

Jannie Kloosterman

Jannie Kloosterman is oprichtster van Stichting Geopende deur, van waaruit christen gemeente Doorbraak ontstaan is, waar zij voorgangster van is.

Daaruit is ook Joy Ministry ontstaan, haar persoonlijke ministry door God gegeven. Door haar persoonlijke ervaringen kan ze getuigen dat de vreugde van God  altijd haar kracht is geweest om te kunnen leven. Om zeer krachtig te kunnen leven. Vreugde verminderd de pijn in je lichaam en verminderd stress. God wil vreugde geven. God gaf haar daarom de nieuwe naam “Joy”, vandaar Joy Ministry. God wil vreugde brengen. Blijdschap kan bijdragen tot een goede gezondheid of vermindering van pijn. Dit ontstaat door een werking van hormonen, waarna endorfine vrijkomt in het lichaam. Endorfine is een natuurlijke morfine. Ze werkt pijnonderdrukkend en zorgt voor een gevoel van geluk. God is de ontwerper van dit “alles”

 

Ook  organiseert zij conferenties en  geeft zij onderwijs aan (aankomende) leiders in binnen en buitenland. Haar hart gaat uit om het evangelie van Jezus Christus te brengen in de wereld.

Vanuit haar persoonlijke ervaringen wil zij vooral andere vrouwen bemoedigen om nooit op te geven, al kijkt de dood je in de ogen. Haar visie voor de vrouw is dan ook, dat de vrouw in alle zelfvertrouwen gaat ontdekken wie zij in het Koninkrijk van God is. Ze staat bekent om haar enthousiaste en vurige preken. Door haar ervaringen weet ze vaak mensen hun hart te raken in haar spreken.

Ook werkt ze mee in het team van Destined to Reign, een ministry voor vrouwen. (destined to reign)


 .

Diensten Joy Ministry 


Thema diensten: apostolische dimensie.

apostolisch onderwijs.

avonden zullen starten om 19.30 u in de Elim aan de zuidkade 54 te Drachten.

Datums:

Meer info volgt.


Apostolische bidstond.

Datums:

Meer info volgt.

Deze avonden zullen gehouden worden in Elim, zuidkade 54 Drachten, om 19.30


Trainingen.

Vanaf maandag 9 september starten wij met de volgende cursussen,  jij / u bent daar van harte welkom.

Elim, Zuidkade 54 Drachten.
Aanvang : 20.00 tot 21.30

Cursus 1. Discipelschapstraining, nadat jij gelovig bent geworden, heb je nodig dat je onderwijs ontvangt, hoe een discipel , volgeling, leerling van Jezus Christus te gaan worden.
De bijbel vertelt ons, discipelen te gaan trainen. met deze cursus geven wij u de mogelijkheid om een volgeling, leerling, discipel van Jezus Christus, te gaan worden, tevens zal er ruimte zijn, voor gesprekken, vragen, en gebed.
Mocht jij net tot geloof zijn gekomen of al iets langer, maar jij wilt worden gediscipeld, dan ben je van harte welkom op deze cursus.
Onderwerpen : Discipelen van Jezus Christus, de Natuurlijke mens, Bekering, het bloed van Jezus, verlossend geloof, onze Positie in Christus, vergeving, een zuiver geweten, kind van God zijn- adoptie, het Vaderschap van God, de persoon en het werk van de Heilige Geest.

 

Cursus 2 .  het worden toegerust voor de Gemeente van Jezus Christus, werker worden in Zijn wijngaard.
Toegerust worden voor je geestelijke gaven en bediening.

4 onderwerpen , die samen het krachtig fundament vormen voor een krachtige bediening.
Liefde /  verbrokenheid  / Heiligheid /   Geestelijk strijd.
Daarna volgt : Gaven van de geest, je persoonlijke groei daarin, met als laatste Gebed, Geloof, Kracht van de Heilige Geest, ( Zalving)
Leren dienen, als de eerste gemeente  in Handelingen.

Deze cursus is bedoeld voor mensen die Jezus Christus al langere tijd kennen, en een verlangen hebben om te gaan dienen, en te gaan werken zin zijn of haar bediening.

Verschillende sprekers zullen gaan komen om onderwijs te gaan geven.
Te implanteren, vrijzetten van gaven, talenten, bedieningen.

We willen als gemeente voorbereid zijn, op de oogst die god gaat brengen, hiervoor zijn krachtige discipelen en leiders nodig, die de stroom van mensen kunnen opvangen.


Revival, fire and love conferentie.

van 23 oktober t/m 27 oktober

Adres: Leerweg 4 Drachten, sportcomplex

info volgt.


.

Spreekbeurten Jannie Kloosterman.


 

Spreekbeurt conferentie JIJ.

4 Oktober, info volgt.


Spreekbeurt huwelijksdag.

9 November, info volgt.


Spreekbeurt Belgie.

12 Oktober, onder voorbehoud.


.

Zending reizen.


Aankomende zendingreizen.

Engeland: 18 September t/m 21 September.

Afrika: 23 November t/m 5 December


Zendingreis Cuba.


Zendingreis Oeganda Afrika.

Joy Children Centre

We zijn met 9 personen naar Oeganda geweest om het volk te zegenen. D.m.v woord, gebed, bediening, uitdelen van liefde en goederen. Een onvergetelijke reis die ons hart heeft veranderd. Een geweldig cadeau ontvongen : joychilderencentre is onstaan. 30 kinderen zonder ouders, sommigen op de vuilnisbelt gevonden mochten wij ontmoeten. Nu wij terug zijn in ons rijke landje gaan wij op zoek hoe mensen warm te mogen maken , hoe wij kunnen voorzien in voedsel, kleding, schoolgeld en matriaal en een goed onderdak. Helpt u ons mee ???

Als u een bijdrage wilt leveren of een kindje wilt sponseren kan dat op Iban: NL68 RABO 0334 6761 85 , ten name van ‘Joy ministry’ (let op: deze iban staat zelf wel op naam van stichting geopende deur)

u kunt persoonlijk contact opnemen met Jannie kloosterman via Facebook Messenger voor meer info: https://www.facebook.com/jannie.kloosterman

De Sponserkinderen.

 

Een impressie van de Revival Night met David Hogan.

 


Een impressie van lofprijs tijdens de conferenties van Destined to reign. (te bekijken via browser Internet Explorer)

 


KLIK HIER VOOR DE AGENDA VAN JOY MINISTRY