Verbrokenheid: waarom en hoe

Een belangrijk element voor een Geestelijke bediening is verbrokenheid.

Joh. 12 : 24

Vaak staan wij God zelf in de weg
– denken dat wij iets belangrijks zijn
– eigen kracht/ talenten
– krampachtigheid
– onafhankelijke-, vleselijke houding

Werk van de Heilige Geest wordt vaak geblokkeerd
– verwondingen
– trots
– egoïsme
– rebellie

Om Gods kracht te gaan zien/ ervaren, zal je moeten sterven aan jezelf, en willen “loslaten”, en zal er veel moeten veranderen in ons leven.

Ons grote voorbeeld = Jezus Christus.

Jezus leefde vanuit een houding van verbrokenheid.

Jezus was een persoonlijkheid, terwijl Hij al Zijn eigen rechten had afgelegd.  Fil. 2 : 6, 7

Jezus, was Vol van de kracht van God, en liet die kracht dan ook zien.

Jezus werd Niets, daardoor was de Kracht van God compleet “vol” in Hem aanwezig.

Math. 5 : 3 Zalig de armen (nederige, religieuze levenshouding waardoor mensen zich buigen voor God) want hun behoort het koninkrijk der hemelen.

– houding van  afhankelijkheid/eenvoud.

– je zal moeten gaan door een proces van verbrokenheid, om geheel afhankelijk te zijn van God, dat is eenvoud van geest, wat je krachtig gaat maken in God.

– Maria was een voorbeeld Luc. 1 : 26 – 38 vs 38 zegt : Ze zei : ik ben een dienares van de Heer, laat met mij gebeuren wat U gezegd hebt.

Gods hart = dat wij vruchtbaar zijn, en vrucht zullen dragen, maar dit kan alleen als wij beseffen: uit mijzelf kan ik niets/ ben totaal van God afhankelijk.

Als ik “niets” mag zijn, en de Vader wil dat ik “niets” ben, wat wil God daarmee bereiken???

Antw.  : Joh. 12 : 1 – 8

De kruik moest eerst worden gebroken alvorens de geur zich kon verspreiden.

2 Kor. 2 : 14 – 16

Christus geur gaan verspreiden in deze wereld, onder alle mensen.

Gen. 32 : 22 – 32

Dit werd de vorming van Jacob,s nieuwe leven. Jacob werd verandert na deze ontmoeting, nadat hij God van aangezicht tot aangezicht had gezien, hij werd Israël, met het merkteken van God in zijn heup, dit gebrek werd zijn kracht!!!

Vader, wilt u ook ons, zo aanraken?

Vader, wilt u mijn leven onder de loep nemen, door de scan laten gaan?

Vader, leer mij te beseffen dat u mij in uw liefde heeft gespaard?

Deze verbrokenheid, is geen zwakheid, het is de oorsprong van geestelijke kracht.

Als je door God bent aangeraakt, wordt je totaal veranderd, hoef je zelf niets meer te bewijzen, heb je niets meer te vrezen, het streven is voor bij, het krampachtige gaat stoppen, de leegheid kan alleen dan door God worden opgevuld, aan de buitenkant is daar een zwakheid, die alleen God sterk kan maken.

Gal. 2 : 20  Zo kun jij effectief voor God zijn, en blijvende vrucht dragen.

 

Hoe wordt je verbroken?

– alleen God kan dit doen.

– als je bereid bent

– dagelijks gehoorzaam wil zijn

– dienstbaar wil opstellen

– je wil de houding van een dienstknecht

– God vrijwillig willen dienen

–  je wil onder het koningschap van Jezus leven.

–  je hebt alles wat je hebt “onttroond”

–  Jezus op de eerste plaats in je leven

 

Kenmerken van een dienstknecht:

Math. 6 : 33, 24  / 11 : 29,30,/ 25 : 21, 31 – 40,

Luc. 9 : 31,

Hand 20 : 33 – 35,

Rom. 12 : 13,

Ef. 4 :2,

Fil. 2 : 3, 4,

2 Tim. 2 : 4,

Spreuken 8 :13,

Micha 6 : 8,

1 Petr. 5 :6

Luc. 22 : 27

We moeten onszelf vernederen. Dit betekent niet, dat we door het stof moeten kruipen, het betekent wel, dat we beseffen, dat we in onszelf niets zijn en dat het noodzakelijk is om God in ons hart te laten regeren.  Hij zal ons sterk maken en op de juiste tijd verhogen. We zullen God moeten vertrouwen. Dit is wat het betekend om de gestalte van een dienstknecht aan te nemen.

Wil jij God de ruimte gaan geven in jouw leven?

Wil jij door Hem worden verbroken?

Wil jij radicaal sterven aan jezelf?

Wil jij God voorrang in je leven geven op alle terreinen en gebieden van je leven?

Liefde/ verbrokenheid : basis voor een bediening/ leiderschap

Liefde : bouwt ons op in Zijn kracht

Verbrokenheid: breekt onze eigen kracht af, zodat God in onze zwakheid alles kan doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *